Suat ve Hasan Uğurlu barajlarının Yeşilırmak nehri besin ağ yapısına etkileri


SUAT VE HASAN UĞURLU BARAJLARININ YEŞİLIRMAK NEHRİ BESİN AĞI YAPISINA
ETKİLERİ
Ayşe ARACI
Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Şenol AKIN
2009 Her hakkı saklıdır1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gümüşhane-Bayburt yörelerinde kretase-tersiyer geçişinin foraminifer ve sedimantoloji kayıtları (KD Türkiye) - Sayfa 267
LÝTOLOJÝ 71 Ak-21 69 66 Ak-20 63 Ak-19 60 57 Ak-18 54 Ak-17 Ak-16 51 48 Ak-15 Ak-14 45 42 Ak-6 Ak-5d 39 Ak-5c Ak-5b 36 Ak-5a 33 Ak-4d 30 Ak-4c Ak-4b 27 Ak-4a 24 Ak-3d Ak-3c 21 Ak-3b 18 Ak-3a 15 12 Ak-2c 9 Ak-2b Ak-2a 6 Ak-1c 3 Ak-1b Ak-1a 3,25 Ak-14 3 Ak-13 Ak-12 Ak-11 Ak-10 2 Ak-9d Ak-9c. Ak-9b Ak-9a Ak-8 1 Ak-7d Ak-7c Ak-7b Ak-7a Ak-6 PLANKTÝK...
Halep vilayet salnamelerine göre (1886-1908) - Sayfa 50
38 tabloda da göreceğimiz gibi, bunların “ağa” unvanlı kişiler olması, kazalarda sıradan Osmanlı vatandaşlarının değil de nüfuzlu kimselerin bu meclislere girebildiği tezini kuvvetlendirmektedir. Aşağıda, Rakka Kaza İdare Meclisi’nde görev yapmış seçilmiş üyelerin isimlerini görmekteyiz. Tablo 3.6. Rakka Kazası’nda görev yapmış seçilmiş üyelerin yıllara göre isimleri: Seçilmiş Üye: Seçilmiş Ü...
Doğu Karadeniz bölgesindeki bitkisel ve odunsal atıkların kültür mantarı 'Plevrois ostreatus (Jacg ex. fr.) kummer' kültivasyonunda değerlendirilmesi - Sayfa 46
34 Bütün bu sonuçların ışığı altında yapılan BVA ve Duncan testleri sonucu denemeye ilişkin özelliklerin uygunluk sıralaması Tablo 23'deki gibi oluşmuştur. Tablo 23. 2. Deneme Kompost Kanşımlannın İnkübasyon ve Hasat Özelliklerine İlişkin Uygunluk Sırası. Uyg. HG MGS BMA Verim şs şç su AK+TM0(80+20) AK+ArK(7o+30) AK+TM0(7o+30) AK+TG(7o+30) AK+1M0(8o+20) AK+TM0(90+10) ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasan
aracı
tezi
akın
şenol
danışman


1. SAYFA ICERIGI

SUAT VE HASAN UĞURLU BARAJLARININ YEŞİLIRMAK NEHRİ BESİN AĞI YAPISINA
ETKİLERİ
Ayşe ARACI
Y.Lisans Tezi Su Ürünleri Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Şenol AKIN
2009 Her hakkı saklıdır

İlgili Kaynaklarsingle.php