Subklinik mastitisli inek sütlerinden izole edilen stafilokoklarda antibiyotik duyarlılığı ve plazmit varlığının araştırılması


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE PLAZMİT VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Eczacı Afşar ÇELİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hasan SOLMAZ
VAN-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE PLAZMİT VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Eczacı Afşar ÇELİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hasan SOLMAZ
VAN-2008

İlgili Kaynaklarsingle.php