Suça yönelen ergenlerde travmatik yaşantılar ve suça karşı tutumlar
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SUÇA YÖNELEN ERGENLERDE TRAVMATİK YAŞANTILAR VE SUÇA KARŞI TUTUMLAR
Avukat Fatih Hakan POLAT PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bileşik suç - Sayfa 101
• Bileşik suç olarak karşımıza çıkan, bütünü meydana getiren, tek başına suç oluşturan fiillerden her biri kurucu unsur olarak görev yapabilir. Örneğin yağma suçunda görüldüğü gibi. Veyahut da tek başına suç oluşturan fiillerden biri şiddet sebebi olarak bir başka suça eklenir ama eklenilen suçun hukuki ismi değişmez. • Bileşik suçun oluştuğu her iki halde de, bütüne, kanunun tespit ettiği temel ...
İnsani gelişme düzeyi-suç ilişkisi: Türkiye örneğinde 2000-2008 arası boylamsal bir çalışma - Sayfa 85
kamu düzenine karşı suçlar (uyuşturucu kullanımı gibi) şeklindedir (Sutherland ve diğerleri, 1992: 12) Ataseven (2006: 8) de suçların faillerin amaçları yönünden; ekonomik suçlar, şiddet suçları, cinsel suçlar ve siyasi suçlar şeklinde sınıflandırıldığını belirtmektedir. Zvekic (1994: 383), suçları, hayata ve vücut bütünlüğüne karşı suçlar, mülkiyete karşı suçlar, ekonomik suçlar, cinsel suçlar, ...
Savaş ortamında suçların sosyal ve antropolojik açıdan incelenmesi - Sayfa 37
TCK’ya yeni eklenen bu kısımda uluslararası hukuk suçlarından soykırım ve insanlığa karşı suçlar, diğer uluslararası suçlardan da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları düzenlenmiştir. Diğer iki uluslararası hukuk suçu olan savaş suçları ve saldırı savaşı suçu ise kanunda düzenlenmemiştir. İşkence, para sahtekarlıkları, uyuşturucu madde suçları gibi diğer uluslararası suçlar ise ceza kanunun...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

suça
karşı
yüzüncü
danışman
tezi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SUÇA YÖNELEN ERGENLERDE TRAVMATİK YAŞANTILAR VE SUÇA KARŞI TUTUMLAR
Avukat Fatih Hakan POLAT PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
VAN-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php