T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM VE CERRAHİ SERVİS
HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN MULTI-DRUG RESISTANT (MDR) Acinetobacter baumannii İZOLATLARININ REPETATIVE
SEQUENCE BASED-PCR (rep-PCR) VE PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS (PFGE) YÖNTEMLERİ İLE KÖKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Osman KILINÇ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1951-TU-09 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde izole edilerek tiplendirilen Candidalarda virülans faktörlerinin araştırılması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEREK TİPLENDİRİLEN CANDİDALARDA VİRULANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ Dr. Ayşe AYNALİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Selçuk KAYA Bu tıpta uzmanlık tezi Süleyman Demirel Üniversite...
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde izole edilen gram negatif nonfermenter bakterilerde metallo beta-laktamaz enzim aktivitesinin araştırılması - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF NONFERMENTER BAKTERİLERDE METALLO BETALAKTAMAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Tülay TETİK MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Emel SESLİ ÇETİN Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Ta...
Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Servisine başvuran yetişkin travma vakalarında travma skorları ile oksidatif stres faktör düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN YETİŞKİN TRAVMA VAKALARINDA TRAVMA SKORLARI İLE OKSİDATİF STRES FAKTÖR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Emine MARÇIL ACİL TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. N. Gökben ÇETİN “Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
demirel
üniversitesi
fakültesi
tarafından
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM VE CERRAHİ SERVİS
HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN MULTI-DRUG RESISTANT (MDR) Acinetobacter baumannii İZOLATLARININ REPETATIVE
SEQUENCE BASED-PCR (rep-PCR) VE PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS (PFGE) YÖNTEMLERİ İLE KÖKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Osman KILINÇ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1951-TU-09 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php