T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ ÜNİTESİNE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL KANSERLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİLERİ
Dr. Fatih ÇANAK
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇER
ISPARTA-20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doksorubisin ile oluşturulan deneysel kardiyotoksisite üzerine N-asetilsisteinin biyokimyasal ve histopatolojik düzeylerdeki koruyucu etkilerinin araştırılması - Sayfa 2
KABUL VE ONAY Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Tezi çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: Tez Danışmanı Prof. Dr. Ali AYATA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üye Prof. Dr. Duran Canatan ...
Rat hiperhomosisteinemi modelinde kavernozal disfonksiyonun antioksidan sistem ve nitrik oksit sentaz izoenzimleri ile ilişkisi - Sayfa 2
i TEZ KABUL ve ONAY Tıp Fakültesi Dekanlığı’na ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri üyeleri tarafından “Uzmanlık Tezi” olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 24/05/2006 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Alim KOŞAR, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Üye: Prof. Dr....
Tip 2 diyabetik hastalarda ürik asit artışının endotel fonksiyonlarına etkisi - Sayfa 3
KABUL VE ONAY SAYFASI Tıp Fakültesi Dekanlığına, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından uzmanlık tezi olarak kabul edilmiştir. Uzmanlık tez savunma tarihi: 17/06/2008 Tez danışmanı : Prof. Dr. M. Tuğrul SEZER Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
demirel
üniversitesi
fakültesi
tezi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEDİKAL ONKOLOJİ ÜNİTESİNE BAŞVURAN GASTROİNTESTİNAL KANSERLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİLERİ
Dr. Fatih ÇANAK
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇER
ISPARTA-2013single.php