Sulu ortamdaki Cu(II)-Mn(II)-Fe(III) metal iyonlarının iki farklı yöntemle ayrılması ve geri kazanılması

ÖNSÖZ Yüksek lisans öğrenimim boyunca her zaman değerli fikir, yardım ve anlayışını esirgemeyen, sunduğu bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan Sayın Prof. Dr. Göksel AKÇİNe; çalışmalarım boyunca sunduğu değerli fikir, destek ve yardımlarından ötürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİNe, Sayın Arş. Gör. Nurgül AKÇİNe, Sayın Arş. Gör. Şule DİNÇe ve arkadaşım Yük. Kim. Mehtap DUMAN PARLAKa; tüm hayatım boyunca benden her an manevi maddi desteğini esirgemeyen, bu zorlu çalışma dönemimde de hep yanımda olan, çok sevdiğim annem, babam, her iki ablam ve abime; arkadaşım Şeh. Pl. Merve ATLIya en içten şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca, 29-01-02-YL04 numaralı bu projeye destek vererek çalışmalarımın gerçekleşmesine büyük katkıda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkürlerimi sunarım.
Kimyager Nuray KUMBASAR
xi12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

C(lamda), c_0(lamda), c_sonsuz(lamda) dizi uzayları ve sürekli dualleri arasındaki ilişkiler - Sayfa 6
iii TEŞEKKÜR Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum bu çalışmamın her aşamasında değerli fikir ve tecrübeleriyle bana büyük destek sağlayan tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Osman ÖZDEMİR’E, bölüm başkanımız Sayın Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLU olmak üzere bölümdeki tüm hocalarıma ayrıca, Arş. Gör. Necati BAŞMAN, Arş. Gör. Serdar ENGİNOĞLU, Arş. Gör. Erhan ESER’e ve öğrenim hayatım boyunca her zaman yan...
Glioblastoma multiforme genetiğinin araştırılması - Sayfa 5
iv TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim ve tez çalışmam süresince yardımlarını, en zor ve stresli zamanlarımda motive edici desteği ve hoşgörüsünü esirgemeyen, bilgi ve tecrübeleriyle yol göstericim olan çok değerli tez danışmanım, değerli hocam Prof. Dr. Figen CELEP EYÜPOĞLU' na sonsuz teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Yüksek lisans eğitimim sürecinde bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım Anabi...
Alüminyum ve demir iyonlarını içeren karışımların eriyokrom siyanın R kompleksleri halinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile analizi - Sayfa 9
ÖNSÖZ Tez çalışmalarım süresince desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, engin bilgi, tecrübe ve yardımlarıyla yol gösteren çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Sıdıka Sungur’a, tezimin oluşturulmasında büyük katkılarda bulunan değerli hocam Prof.Dr.Abdürrezzak Bozdoğan’ a, çalışmam sırasında bilgi ve fikirlerinden yararlandığım Sayın Yrd. Doç Dr. Güzin Alpdoğan’a, laboratuvar çalışmalarında bilgi ve eme...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
boyunca
değerli
destek
esirgemeyen
sayın


12. SAYFA ICERIGI

ÖNSÖZ Yüksek lisans öğrenimim boyunca her zaman değerli fikir, yardım ve anlayışını esirgemeyen, sunduğu bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan Sayın Prof. Dr. Göksel AKÇİNe; çalışmalarım boyunca sunduğu değerli fikir, destek ve yardımlarından ötürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİNe, Sayın Arş. Gör. Nurgül AKÇİNe, Sayın Arş. Gör. Şule DİNÇe ve arkadaşım Yük. Kim. Mehtap DUMAN PARLAKa; tüm hayatım boyunca benden her an manevi maddi desteğini esirgemeyen, bu zorlu çalışma dönemimde de hep yanımda olan, çok sevdiğim annem, babam, her iki ablam ve abime; arkadaşım Şeh. Pl. Merve ATLIya en içten şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca, 29-01-02-YL04 numaralı bu projeye destek vererek çalışmalarımın gerçekleşmesine büyük katkıda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkürlerimi sunarım.
Kimyager Nuray KUMBASAR
xi

İlgili Kaynaklarsingle.php