uçucu yağ oranını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Genellikle bitkideki uçucu yağ oranı sıcaklıkla doğru orantılı olarak artış gösterebilmektedir. Bu değişimlerin oranı bitkiden bitkiye de farklılık göstermektedir (Ceylan, 1995; Demir, 1974).
Kekik cinsleri içerisinde yer alan Origanum büyük oranda baharat olarak kullanılmakla birlikte uçucu yağının timol ve karvakrol içermesinden dolayı eczacılık ve parfümeri sanayiinde de kullanılmaktadır (Arslan vd., 2005). O. onites Türkiye de ticareti yapılan beş tür arasında en çok ihracatı gerçekleştirilen türdür (Şekil 2.25). Gıdalarda bozulmaya ve gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri nedeniyle son yıllarda fazlaca aranan bir baharat bitkisidir. Ayrıca, uçucu yağı ile yapılan çalışmalarda antifungal etkisi görülmüştür (Oflaz vd., 2004).
Şekil 2.25. Origanum onites (İzmir kekiği)
Baydar (2002), Isparta ili ekolojik koşullarında kültüre alınan Origanum onitesten dört yıl ortalaması olarak 230.5 kg/da drog herba verimi ve 7.07 I/da uçucu yağ verimi elde edildiğini; İlk hasattan son hasata doğru gidildikçe drog herba ve uçucu yağ veriminin azaldığını, kekik yağındaki karvakrolün % 54.81 72.43, linaloolün % 11.91 32.50, pcymenenin % 1.90-6.38, thymolün % 0.31- 4.64, -terpinenenin % 0.00-3.99 ve borneolün % 0.35-3.27 arasında bir değişim gösterdiğini, en yüksek karvacrol oranının çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda olduğunu (% 72.08), onu drog herbadan (% 63.89) ve yapraklardan (% 60.17) elde edilen oranların izlediğini, thymol oranlarında ise genel olarak karvakrolün tersi bir durum gösterdiğini, thymol oranının çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda düşük (%
4355. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen İzmir kekiğinde (Origanum onites L.) farklı dozlarda uygulanan azot ve organik gübrelerin verim ve kalite özelliklerine etkisi - Sayfa 11
9 Uyanık Güngör ve ark., (2005); Yaptıkları çalışmada, İzmir kekiği(O. onites L.)‟inde bitki boyunu 20.4-32.4, yeşil herba verimini 560.0-2113.3 kg/da, drog herba verimi 269.1-803.3 kg/da, drog yaprak verimini 176.6-536.7 kg/da olmuştur. Uçucu yağ oranları %5.6-6.9 arasında değişmiştir. Kaçar ve ark (2006), Bursa ekolojik koşullarında farklı bitki sıklıklarının İzmir kekiği (Origanum onites L.-S...
Çukurova koşullarında Satureja hortensis L.'nin çiçeklenme döneminde tarımsal karakterler ve uçucu yağ oranındaki değişimlerin araştırılması - Sayfa 23
2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Mahmut AŞCI yaprak örnekleri alarak uçucu yağ analizleri yaptığını ve aylara göre uçucu yağ bileşenlerini belirlediği araştırma sonucuna göre uçucu yağ oranının mevsimlere ve günün saatlerine göre değiştiğini en yüksek uçucu yağ oranın çiçeklenmenin tamamlanıp, tohum bağlanmanın başladığı döneme rastlayan Haziran ayının ikinci haftasında ve öğleden sonraki biçimlerde % 2....
Farklı kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar - Sayfa 33
17 kg/da olarak belirlenmiştir. Bunun yanında uçucu yağ oranı ile N’lu gübre arasında korelasyon kurulamadığı ifade edilmiştir. Denemede uçucu yağ oranı % 2.12-3.51, carvacrol oranı % 7.34-38.42, linalool oranı % 17.53-48.93, borneol oranı % 6.18-17.90 değerleri arasında bulunurken, terpinene bileşeninin saptanmadığı açıklanmıştır. Akgül (1993)’ün kekik kullanımı, uçucu yağ bileşenleri ve etkisi...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
onites
arasında
kgda
drog
herba


55. SAYFA ICERIGI

uçucu yağ oranını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Genellikle bitkideki uçucu yağ oranı sıcaklıkla doğru orantılı olarak artış gösterebilmektedir. Bu değişimlerin oranı bitkiden bitkiye de farklılık göstermektedir (Ceylan, 1995; Demir, 1974).
Kekik cinsleri içerisinde yer alan Origanum büyük oranda baharat olarak kullanılmakla birlikte uçucu yağının timol ve karvakrol içermesinden dolayı eczacılık ve parfümeri sanayiinde de kullanılmaktadır (Arslan vd., 2005). O. onites Türkiye de ticareti yapılan beş tür arasında en çok ihracatı gerçekleştirilen türdür (Şekil 2.25). Gıdalarda bozulmaya ve gıda zehirlenmelerine yol açan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri nedeniyle son yıllarda fazlaca aranan bir baharat bitkisidir. Ayrıca, uçucu yağı ile yapılan çalışmalarda antifungal etkisi görülmüştür (Oflaz vd., 2004).
Şekil 2.25. Origanum onites (İzmir kekiği)
Baydar (2002), Isparta ili ekolojik koşullarında kültüre alınan Origanum onitesten dört yıl ortalaması olarak 230.5 kg/da drog herba verimi ve 7.07 I/da uçucu yağ verimi elde edildiğini; İlk hasattan son hasata doğru gidildikçe drog herba ve uçucu yağ veriminin azaldığını, kekik yağındaki karvakrolün % 54.81 72.43, linaloolün % 11.91 32.50, pcymenenin % 1.90-6.38, thymolün % 0.31- 4.64, -terpinenenin % 0.00-3.99 ve borneolün % 0.35-3.27 arasında bir değişim gösterdiğini, en yüksek karvacrol oranının çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda olduğunu (% 72.08), onu drog herbadan (% 63.89) ve yapraklardan (% 60.17) elde edilen oranların izlediğini, thymol oranlarında ise genel olarak karvakrolün tersi bir durum gösterdiğini, thymol oranının çiçek salkımlarından elde edilen yağlarda düşük (%
43single.php