SÜPERKRİTİK CO2 ORTAMINDA HETEROJENİZE PERFLOROTİYOFEN Pd(II) VE Rh(I) KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE
HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf KARAAĞAÇ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Haziran-2013
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 1101F010
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 7
Yüksekögretim Kurulu Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin / Projenin Türü: Yüksek Lisans : □ Dili: ...
Modern sanatta figüratif seramik heykeller - Sayfa 4
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ FORMU Tez/Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu:  Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tez/Proje Yazarının Soyadı: Adı: Tezin/Projenin Türkçe Adı: Tezin/Projenin Yabancı Dildeki Adı: Tezin/Projenin Yapıldığı Üniversitesi: D.E.Ü. Enstitü: G.S.E. Yıl: Diğer Kuruluşlar : Tezin/Projenin Türü:...
- Sayfa 4
Y.Ö.K. Dokümantasyon Merkezi Tez Veri Formu YÜKSEKÖGRETIM KURULU Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

proje
yüksek
lisans
tezi
üniversitesi
tarafından


1. SAYFA ICERIGI

SÜPERKRİTİK CO2 ORTAMINDA HETEROJENİZE PERFLOROTİYOFEN Pd(II) VE Rh(I) KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ VE
HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yusuf KARAAĞAÇ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Haziran-2013
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 1101F010
i

İlgili Kaynaklarsingle.php