Süpermarketlerde satış tutundurma faaliyetleriveT.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BiLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANADİLİM DALI
YCKSEK LİSANS TEZİ
SÜPERMARKETLERDE SATIŞ TUTUNDURMA FAALİYETLERi VE ISPARTA UYGULAMASI
Dan1Ş1Dan
Doç.Dr.Kezban IŞIK Bmrlayan
F. Biilya DİKici
ISPARTA-20011. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dental florozisli bireylerde maksilla ve mandibulada kemik yoğunluklarının değerlendirilmesi - Sayfa 20
8 Çizelge 3: Isparta iline ait içme sularında florür değerleri (48) NUMUNENİN ALINDIĞI YER Isparta Gönen Isparta Keçiborlu Isparta Uluborlu Isparta Uluğbey Isparta Senirkent Isparta Yalvaç Isparta Bağkonak Isparta Çetince Isparta Şakirkaraağaç Isparta Çiçekpınar Isparta Göksöğüt Isparta Bağıllı Isparta Gelendost Isparta Eğirdir Ayvalıpınar Isparta Sütçüler Isparta Aksu Isparta Pazarköy Ispar...
Sütçüler (Isparta) yöresinde kızılçamın (Pinus brutia ten.) boy gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler - Sayfa 25
Çizelge 4.1. Örnekleme alanlarının konumsal özellikleri Örnekleme Alanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İl Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta ...
Orman köylülerinin orman kaynaklarından yararlanma haklarının ekonomik boyutu (Isparta ili orman köyleri örneği) - Sayfa 38
Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta 28 Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Keçiborlu Senirkent Senirkent Senirkent Senirkent Senirken...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ısparta
işletme
süleyman
faaliyetleri
lisans
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BiLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANADİLİM DALI
YCKSEK LİSANS TEZİ
SÜPERMARKETLERDE SATIŞ TUTUNDURMA FAALİYETLERi VE ISPARTA UYGULAMASI
Dan1Ş1Dan
Doç.Dr.Kezban IŞIK Bmrlayan
F. Biilya DİKici
ISPARTA-2001

İlgili Kaynaklarsingle.php