Süperoksit dismutaz enzimini kodlayan gen (SOD2) ile otizm hastalığının ilişkisi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ
Nurcan ERBİL
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KAHRAMAN MARAŞ Temmuz-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
SÜPEROKSİT DİSMUTAZ ENZİMİNİ KODLAYAN GEN (SOD2) İLE OTİZM HASTALIĞININ İLİŞKİSİ
Nurcan ERBİL
YÜKSEK LİSANS TEZİ
KAHRAMAN MARAŞ Temmuz-2008

İlgili Kaynaklarsingle.php