YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA EKOLOJİK TASARIM PRENSİPLERİNİN MİMARİDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ
Mimar Banu GÜVENÇ
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Başak Dağgülü (Yıldız Teknik Üniversitesi)
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mimari mekânların sinemanın kurgusal mekânları üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ MEKÂNLARIN, SİNEMANIN KURGUSAL MEKÂNLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Özlem AKYILDIZ tarafından hazırlanan tez çalışması 03.02.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU Yıld...
Mimari cephede dokusal etkilerin incelenmesi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ CEPHEDE DOKUSAL ETKİLERİN İNCELENMESİ Mimar Umut SEVİNÇ FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seda TÖNÜK (Yıldız Teknik Üniversitesi) İSTANBUL, 2006 ...
Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri ve konut tasarımına etkilerinin incelenmesi - Sayfa 130
duvarındaki katmanlı borular vasıtasıyla, sıcak hava yapının zeminine iletilmektedir. Bu yol ile sağlanan ısınma, gece boyunca devam etmektedir. 225 Şekil 5.18: Kat Planı, Eko-Ev. 226 Şekil 5.19: Kesit, Eko-Ev. 227 225 Bozdoğan, B., 2003,‖ Mimari Tasarım ve Ekoloji‖, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. S: 87. 226 Bozdoğan, B., 2003,‖ Mimari Tasarım ve Ekoloj...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
teknik
üniversitesi
tezi
tasarım
lisans


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA EKOLOJİK TASARIM PRENSİPLERİNİN MİMARİDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İRDELENMESİ
Mimar Banu GÜVENÇ
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Başak Dağgülü (Yıldız Teknik Üniversitesi)
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php