Tanzimat edebiyatının din anlayışında Şinasi örneğiT.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI
TANZİMAT EDEBİYATININ DİN ANLAYIŞINDA ŞİNASİ ÖRNEĞİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Selman BAYER
Danışman Doç. Dr. Bilal KEMİKLİ
BURSA 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Menkıbe ve menakıbnamelerle ilgili eserler için açıklamalı bir bibliyografya denemesi (1928-1998) - Sayfa 252
2- İstanbul Dışındaki Üniversitelerde Yapılan Tezler 1) Ağkaş, Eyyub, Sefine-yi Evliya-yı Ebrar c. ili (171-251) Arası Transkripsiyon (AÜ. İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Felsefesi Anabilim Dalı).­ Ankara: 1983. 2) Altın, Süruri, Velayetndme-i Seyyid Ali Sultan Menkıbesinin İncelenmesi (AÜ. İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Felsefesi Anabilim Dalı).­ Ankara: 1974. 3) Arslan, Kadir, Şeyh Abdülaziz Der...
Menkıbe ve menakıbnamelerle ilgili eserler için açıklamalı bir bibliyografya denemesi (1928-1998) - Sayfa 254
41) Sarmış, Sami, Feridüddin Attar ve Tezkiretü '! Evliya 'ya Dair Bir İnceleme (AÜ. İlfilıiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı).-Ank:ara: 1981. 42) Sezer, Feridun, Seyyid Battal Gazi Destanı (Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı).-Erzurum: 1975. 43) Türkmen, Keziban, Sefine-i Evliya-Hüseyin Vassaf (Transkripsiyonu) (AÜ. İlahiyat Fakültesi Tür...
Türk edebiyatında nasihat - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA NASİHAT YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.Dr. Ahmet YILMAZ Hazırlayan Mustafa DURDU 054246031004 KONYA 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

islam
dalı
türk
edebiyatı
bilim
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI
TANZİMAT EDEBİYATININ DİN ANLAYIŞINDA ŞİNASİ ÖRNEĞİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Selman BAYER
Danışman Doç. Dr. Bilal KEMİKLİ
BURSA 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php