T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BİLİM DALI

176053

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE BİRLİKLERİ
VE
MUHASEBESİ -BİRİM TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK
MUHASEBE UYGULAMALARI-
DOKTORA TEZİ
Danışman: Prof. Dr. Bilgütay AKŞİT
Hazırlayan: Hüseyin ÇİÇEK
KIRKLARELİ – 19991. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sermaye yapısı belirleyicilerinin uygulanabilirliğinin test edilmesi : Türkiye tarım kredi kooperatiflerinde bir uygulama - Sayfa 8
vi ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER CETVELİ Çizelge 1. Tarım Kredi Kooperatifleri İşlemlerinin Dağılımı Çizelge 2.1. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yıllar İtibariyle Alacakları ve Kaynakları Çizelge 2.2. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kimyevi Gübre Satışları ve Pazar Payı Çizelge 2.3. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yıllar İtibariyle Tohumluk Tedarik ve Satışları Çizelge 2.4. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ...
Tarım kredi kooperatiflerinde tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanması - Sayfa 27
5. Yedek Akçe Toplanması: Raiffeisen kredi kooperatiflerinde işlemlerden elde edilen yıllık kazancın üçte ikisi devamlı ve bölünmez bir yedek akçeye ayrılır. 6. Raiffeisen Kooperatiflerinin Yönetimi: Bu kooperatiflerin yönetim organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. 7. Ortaklara Kredi Verme: Raiffiesen kredi kooperatiflerinde ortaklara, ancak gereken ve ekonomik olduğu ispat ...
Tarım kredi kooperatiflerinin mali yapısının tespiti ve sorunlarının çözümüne yönelik öneriler - Sayfa 5
iii 1.4.1. TKK’ nın, Bölge Birliklerinin ve Merkez Birliğinin Kuruluşları............. 28 1.4..2.Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Bölge Birliklerinin ve Merkez Birliğinin Amaç ve Çalışma Konuları............................................... 31 1.5.TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİMİ VE TEŞKİLAT YAPISI...............................................................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarım
kredi
kooperatifleri
birlikleri
ilişkin
hüseyin


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BİLİM DALI

176053

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE BİRLİKLERİ
VE
MUHASEBESİ -BİRİM TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK
MUHASEBE UYGULAMALARI-
DOKTORA TEZİ
Danışman: Prof. Dr. Bilgütay AKŞİT
Hazırlayan: Hüseyin ÇİÇEK
KIRKLARELİ – 1999single.php