Tarımda çalışan kadınların sorunlarıT.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIMDA ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI

EVİN KASIMOĞLU
YÜKSEKLİSANS TEZİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. NURAN ELMACI Yrd. Doç. Dr. ALİ CEYLAN
DİYARBAKIR2006

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gaziantep üniversitesi öğrencilerinin cinsellik ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi - Sayfa 3
I T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK ve ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Tez Savunma Tarihi: 18.04.2011 Sağlık Bilimler Enstitüsü Onayı Fatma GEÇİCİ Prof. Dr. Cahit BAĞCI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Bu tez çalışmas...
Gaziantep'teki MEKSA-GESOP Çıraklık Eğitim Merkezindeki kursiyerlerin iş sağlığı ve iş güvenliğine bakışının değerlendirilmesi - Sayfa 3
T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GAZİANTEP’TEKİ MEKSA-GESOP ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ KURSİYERLERİN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE BAKIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Savunma Tarihi: 17.06.2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onayı Hasan YAMAN Prof. Dr. Tuncay DEMİRYÜREK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mü...
Loğusaların doğum sonrası dönemdeki sağlıkla ilgili davranışlarının ve öz bakım özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 3
T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LOĞUSALARIN DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ SAĞLIKLA İLGİLİ DAVRANIŞLARININ VE ÖZ BAKIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ HATİCE GÜL AKBABA Tez Sunum Tarihi: 06.07.2012 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onayı Prof. Dr. Mehmet TARAKÇIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Bu tez ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
sağlık
bilimleri
enstitüsü
prof
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIMDA ÇALIŞAN KADINLARIN SORUNLARI

EVİN KASIMOĞLU
YÜKSEKLİSANS TEZİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. NURAN ELMACI Yrd. Doç. Dr. ALİ CEYLAN
DİYARBAKIR2006

1

İlgili Kaynaklarsingle.php