Taşrada bir değişim örneği:Cumhuriyetin ilk yıllarında Çankırı (1923 – 1939)


T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
TAŞRADA BİR DEĞİŞİM ÖRNEĞİ: CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ÇANKIRI (19231939)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN Nurçin AKKAYA
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Hüseyin ÇINAR
KIRIKKALE-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüm karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar againist death - Sayfa 186
TEZLER AÇILAN, Turgay, Oğuz Atay’da Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm, Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Nezihi Turan, Kırıkkale, 2007. ÇUHACI, Gülizar, Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Sanatta “Ölüm” Konusu, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, İstanbul, 1999. YAVUZ, Safiye, Herbert Marcuse ve Erich Fro...
Kırıkkale'de şehirsel gelişme Urbanization in Kırıkkale - Sayfa 3
Kırıkkale’nin adı, nasıl ortaya çıkıp geliştiği, bunda etkili olan doğal ve beşeri – ekonomik faktörler ve süreçler( örneğin jeomorfolojik özelliği, iklimi, Kızılırmak, nüfus özellikleri, sanayi, ulaşım, üniversite, il olması v.b…), Kırıkkale’nin sorunları ve bunları çözmek için kullanılabilecek potansiyel değerler ve Kırıkkale’nin ne oranda şehir olduğunun tartışılması araştırmanın konusunu oluşt...
Kırıkkale ve göç - Sayfa 1
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİMDALI DOĞAN YILDIRIM Kırıkkale ve Göç Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi Doç. Dr. DOLUNAY ŞENOL Kırıkkale – 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
üniversitesi
tezi
yüksek
lisans
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TARİH ANABİLİM DALI
TAŞRADA BİR DEĞİŞİM ÖRNEĞİ: CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ÇANKIRI (19231939)
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN Nurçin AKKAYA
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Hüseyin ÇINAR
KIRIKKALE-2008

İlgili Kaynaklarsingle.php