Tavuk çiftliği atıklarının havasız çamur yataklı reaktörde arıtılabilirliği
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TAVUK ÇİFTLİĞİ ATIKLARININ HAVASIZ ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRDE ARITILABİLİRLİĞİ

Çevre Yük.Müh. İnş.Müh. Kaan YETİLMEZSOY
FBE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 12 Haziran 2008

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR (YTÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Ahmet DEMİR (YTÜ)

: Prof. Dr. Cumali KINACI (İTÜ)

: Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK (YTÜ)

: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (İTÜ)

İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Genleşen tip inorganik bağlayıcılar (çimentolar) - Sayfa 1
i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GENLEŞEN TİP İNORGANİK BAĞLAYICILAR (ÇİMENTOLAR) Mak. Yük. Müh. Işıl KUTBAY FBE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Malzeme Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 20. Mart. 2008 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM (YTÜ) Jüri Üyeleri : Prof. Dr. İsmail DUMAN (İTÜ) : Prof. Dr. Müzeyyen ...
Ön gerilmeli anizotrop levha ve ön gerilmeli anizotrop yarı düzlemden oluşan sistemin titreşimli hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN GERİLMELİ ANİZOTROP LEVHA VE ÖN GERİLMELİ ANİZOTROP YARI DÜZLEMDEN OLUŞAN SİSTEMİN TİTREŞİMLİ HAREKETLİ YÜK ETKİSİNDEKİ DİNAMİK DAVRANIŞI İnşaat Yük. Müh. Nihat İLHAN FBE İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Mekanik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 26 Aralık 2008 : Prof. Dr. Surkay ...
Dışmerkez basınç kuvveti etkisindeki kirişlerin hareketli harmonik yük altındaki davranışının incelenmesi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DIŞMERKEZ BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ KİRİŞLERİN HAREKETLİ HARMONİK YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ İnşaat Yük. Müh. Mesut ŞİMŞEK FBE İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Mekanik Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 29 Ocak 2008 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK (YTÜ) Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Meh...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
prof
üyeleri
jüri
tarihi
savunma


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TAVUK ÇİFTLİĞİ ATIKLARININ HAVASIZ ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRDE ARITILABİLİRLİĞİ

Çevre Yük.Müh. İnş.Müh. Kaan YETİLMEZSOY
FBE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 12 Haziran 2008

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR (YTÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Ahmet DEMİR (YTÜ)

: Prof. Dr. Cumali KINACI (İTÜ)

: Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK (YTÜ)

: Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (İTÜ)

İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php