Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


V02max’ı belirleyen özel bir gen yoktur, ancak genetik modülasyondan uzak bir olguda değildir (1, 7,8). İyi bir aerobik antrenman profıremı ile maksimum aerobik gücün kolaylıkla % 10-20 artırılabileceğ,i genellikle kabul edilmekle birlikte maksimum aerobik gücün antrene edilebilirliğinin, en azından bazı şahıslarda daha fazla olduğu ileri sürülmektedir.
Fazla kilolu olma ve şişmanlık aynı zamanda, hem genetik hem de genetik olmayan belirleyicilerden etkilenen, çok faktörlü kompleks fenotiplerdir.
Kilo artışında ve sürmesinde kalıtımsal faktörlerin yanısıra yaşam tarzı farklılıklarının rolünü gösteren deliller çoktur ve genellikle güçlü~ür.
Ayrıca günümüzde artan bir şekilde farkedilmiştir ki, belirli davranış ve yaşam koşulları altında kilo almanın ya da şişmanlamanın nedenleri arasında kalıtımsal farklılıklar da vardır(9). Belli yaşta ve cinsiyetteki insanlar arasında vücutlarındaki yağ miktarı ve bu yağın dağılımı konusunda pek çok farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedeni bilinmemektedir. Aşırı şişmanlık ve yağ dağılımı konusunda genetik (kalıtımsal) ve yaşam tarzı farklılıklarının etkin olduğu kabul edilmektedir(1 O).
Son 60 yıldır bir çok araştırmacı, şişman ebeveynlerin şişman ya da fazla
,,
kilolu çocuk sahibi olma risklerinin zayıf ebeveynlerine oranla çok daha fazla olduğunu bildirmektedir.
810. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi kalp hastalıkları polikliniğine başvuran yüksek kan basıncı hastalarının şişmanlık durumunun değerlendirilmesi - Sayfa 21
Büyüme hormonu, epinefrin, norepinefrin ve bazı cinsiyet hormonları BMH’yi arttırabilir (11). Şişmanlık gelişiminde başlıca risk etmenleri bedensel etkinlikte azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş (yaşlandıkça artar), kadın olmak, doğum sayısı, evlilik, sigarayı yeni bırakmak ve alkol alımıdır. Nedenlerine göre şişmanlık basit (ekzojen) şişmanlık, metabolik ve hormonal bozukluklara ikincil şişmanlı...
Ortaöğretime devam eden öğrencilerin beden kitle indeksleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi - Sayfa 27
2.3.5.Etnik Köken 14 Kilo hakkındaki inançlar, algılar ve tutumlar birçok etnik grupta farklılık göstermektedir. Bu da o toplumda yaşayan bireylerin şişmanlığa olumlu bakış açısı geliştirmelerine neden olmaktadır (Fletcher vd., 1999). 2.3.6. Genetik Genetik faktörlerin önemi en güzel bir şekilde evlat edinilenlerde gösterilmiştir. Evlat edinilenlerin vücut ağırlığı kendilerini evlat ed...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

şişman
olma
kilo
şişmanlık
fazla
çocuk


10. SAYFA ICERIGI

V02max’ı belirleyen özel bir gen yoktur, ancak genetik modülasyondan uzak bir olguda değildir (1, 7,8). İyi bir aerobik antrenman profıremı ile maksimum aerobik gücün kolaylıkla % 10-20 artırılabileceğ,i genellikle kabul edilmekle birlikte maksimum aerobik gücün antrene edilebilirliğinin, en azından bazı şahıslarda daha fazla olduğu ileri sürülmektedir.
Fazla kilolu olma ve şişmanlık aynı zamanda, hem genetik hem de genetik olmayan belirleyicilerden etkilenen, çok faktörlü kompleks fenotiplerdir.
Kilo artışında ve sürmesinde kalıtımsal faktörlerin yanısıra yaşam tarzı farklılıklarının rolünü gösteren deliller çoktur ve genellikle güçlü~ür.
Ayrıca günümüzde artan bir şekilde farkedilmiştir ki, belirli davranış ve yaşam koşulları altında kilo almanın ya da şişmanlamanın nedenleri arasında kalıtımsal farklılıklar da vardır(9). Belli yaşta ve cinsiyetteki insanlar arasında vücutlarındaki yağ miktarı ve bu yağın dağılımı konusunda pek çok farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedeni bilinmemektedir. Aşırı şişmanlık ve yağ dağılımı konusunda genetik (kalıtımsal) ve yaşam tarzı farklılıklarının etkin olduğu kabul edilmektedir(1 O).
Son 60 yıldır bir çok araştırmacı, şişman ebeveynlerin şişman ya da fazla
,,
kilolu çocuk sahibi olma risklerinin zayıf ebeveynlerine oranla çok daha fazla olduğunu bildirmektedir.
8single.php