Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bu doğacak çocukların şişmanlığına sadece ebeveynlerinin ve onların da kendi jenerasyonlarının paylaştığı şişmanlık genlerinin karar verebileceğini göstermez. Bunun yanında evdeki yaşam ortamı ve bir çok çevresel belirleyiciler de dikkate alınmalıdır. Yapılan bu ilk araştırmalardan elde edilen veriler karşılaştırılabilir değillerdir. Çünkü fazla kilo ya da şişmanlık değişik şekillerde tanımlanmış ve araştırmalarda farklı yöntemler kullanılmıştır(9). Buna rağmen bu araştırmaların ortak sonucu şudur; fazla kilolu bir annenin ya da babanın çocuğunun da fazla kilolu olması ilıtimali çok yüksektir. Kalıtımın şişmanlık üzerindeki etkisi %1 ile %90 arasında değişen değerlerle verilmiştir. Bu konuda ebeveynler ve biyolojik çocukları, ebeveynler ve evlat edindikleri çocukları; biyolojik olarak kardeş olanlar, tek ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilmiş bilgiler bulmak mümkündür. Genel olarak bu araştırmalar belli tipte aileler incelenerek sonuçlandırılmıştır.(1 O)
‘Oysa genlerin, yani kalıtımın etkisi akrabaların içinde yaşadıkları çevreden bağımsız olarak incelenemez. (1 O)
Bu durumda araştırmacıların elde edilen sonuçların “kalıtımın şişmanlık üzerine hiç bir rolü yoktur” ya da “kalıtımın şişmanlık üzerinde önemli bir rolü vartjır” gibi birbirinden oldukça farklı olması kaçınılmazdır. Bu durumda en yüksek
.
değerler ikizler üzeri.nde yapılan araştırmalardan elde edillir (11 ).
911. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir ilköğretim okulu öğrencisi 7-14 yaş grubu çocuklarda şişmanlık görülme sıklığı - Sayfa 77
tercih edilen yiyeceklerin yüksek kalori, düşük besin değerine sahip olması nedeni ile şişmanlık oluşumunda önemli rolü olduğunu düşünmekteyiz. Ebeveynleri fazla kilolu veya şişman olan bireyler, normal kiloda ebeveyne sahip olanlara göre şişmanlık bakımından risk altında bulunmaktadırlar. Çalışmada anne ve baba BKİ’leri, eğitim durumları ve meslekleri ile fazla kiloluluk ve şişmanlık arasındaki ...
Edirne ili ilköğretim okul ve liseleri 6-18 yaş grubu öğrencilerinde şişmanlık sıklığının araştırılması - Sayfa 11
Genetik Etkenler Şişmanlık, genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel etkenlerin etkileşimi ile ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimleri birbirinden ayırabilmek güçtür. Ancak bazı ailelerde şişmanlığın daha sık görülmesi ve ikizlerde yapılan çalışmalar genetik etkenlerin etyopatogenezde rolü olduğunu göstermektedir. Çocuğun şişman olma riski; her iki ebeveyn şişman ise %80, sadece biri şişman ise %4...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ikizler
olması
fazla
evlat
yapılan
kilo


11. SAYFA ICERIGI

Bu doğacak çocukların şişmanlığına sadece ebeveynlerinin ve onların da kendi jenerasyonlarının paylaştığı şişmanlık genlerinin karar verebileceğini göstermez. Bunun yanında evdeki yaşam ortamı ve bir çok çevresel belirleyiciler de dikkate alınmalıdır. Yapılan bu ilk araştırmalardan elde edilen veriler karşılaştırılabilir değillerdir. Çünkü fazla kilo ya da şişmanlık değişik şekillerde tanımlanmış ve araştırmalarda farklı yöntemler kullanılmıştır(9). Buna rağmen bu araştırmaların ortak sonucu şudur; fazla kilolu bir annenin ya da babanın çocuğunun da fazla kilolu olması ilıtimali çok yüksektir. Kalıtımın şişmanlık üzerindeki etkisi %1 ile %90 arasında değişen değerlerle verilmiştir. Bu konuda ebeveynler ve biyolojik çocukları, ebeveynler ve evlat edindikleri çocukları; biyolojik olarak kardeş olanlar, tek ve çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilmiş bilgiler bulmak mümkündür. Genel olarak bu araştırmalar belli tipte aileler incelenerek sonuçlandırılmıştır.(1 O)
‘Oysa genlerin, yani kalıtımın etkisi akrabaların içinde yaşadıkları çevreden bağımsız olarak incelenemez. (1 O)
Bu durumda araştırmacıların elde edilen sonuçların “kalıtımın şişmanlık üzerine hiç bir rolü yoktur” ya da “kalıtımın şişmanlık üzerinde önemli bir rolü vartjır” gibi birbirinden oldukça farklı olması kaçınılmazdır. Bu durumda en yüksek
.
değerler ikizler üzeri.nde yapılan araştırmalardan elde edillir (11 ).
9single.php