Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bu araştırma verilerine göre insanların enerji harcamalarının 4 boyutu vardır: Alışılmış fiziksel aktivite düzeyi, egzersiz yoluyla enerji harcanması, metabolizmanın hareket hali dışında çalışması, ve alınan besin miktarı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma fiziksel aktivite düzeyinin kalıtımla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Kalıtımın fiziksel aktivite düzeyi üzerine etkisi % 2530 olarak belirlemiştir (11 ).
Beceri farklılıklarının belirginleştiği, ve kalıtımın başarı konusunda baskın olduğu düşünülen pek çok alan bulunmaktadır. Diğer bireye dayalı alanlarda olduğu gibi spor özelinde de kişiler arasındaki farklılıkların, kalıtımla mı, branşları öğrenmede mi yoksa çevredeki etkileşimlerden mi kaynaklandığı konusu büyük önem taşımaktadır. Biz de araştırmamızda, gelişim çağındaki ikizlerin maximal oksijen alma kapasiteleri, vücut yağ oranı değerleri ve bazı çevre ile uzunluk ölçümlerinin birbirlerine g5re değişimlerini inceleyerek, deneklerin fiziksel performans açısından belirlenen bu kriterlerde, farklılık gösterip göstermediklerini ve varsa gösterdikleri farklılıkların nedenlerini saptamayı
amaçladık.
Bu amacımıza ulaşmak için toplumumuzda yaygın olarak, ikizlerden önce dünyaya gelen kardeşin vücut bölümlerinin diğerine oranla daha gelişmiş olacağı
,,
inancınından hareket ederek çiftler arasında doğal olan benzerlikleri tekrar tespit etmekten kaçındık(12). Ayrıca olluşabilecek farklılıkların çevresel nedenlere dayanıp dayanmadıkları araştırma konumuzda gözardı edilmektedir.
1012. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Wingate anaerobik güç testinde optimal yükün belirlenmesi - Sayfa 28
15 14 çift tek yumurta ikizleri ile yapılan şiddetli egzersiz içeren antrenmanlarda alınan cevaplarda, alaktik AK’nin (r= 0.31) genotip tarafından etkilenmediği buna karşın laktik AK’nin (r= 0.69) büyük ölçüde kalıtımla geçen faktörler tarafından belirlendiği görülmüştür. Böylece, antrenmana alınan cevabın %48’i genetiğin etkisi altında kalmıştır (71). Son araştırmalarda genetik faktörlerin kas t...
Temel psikomotor becerilerin gelişimine farklı eğitim kurumları ve deneklerin özlük niteliklerine bağlı değişkenlerin etkisi - Sayfa 25
2.5. PSİKOMOTOR GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2.5.1. KALITIM Motor becerilerin genetik bir temele dayanan vilcut tarafından meydana getirilmesi, kalıtımın önemli bir etken olduğunu dilşündilrilr. Aynı zamanda her çocuğun olgunlaşma ve bilyilme hızı genlerle belirlenir ve böylece kalıtım, becerilerin kazanılması için gerekli temeli hazırlamış olur. Fakat araştırmalar kalıtım ile motor eylemler arası...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fiziksel
çevre
alma
vücut
aktivite
yapılan


12. SAYFA ICERIGI

Bu araştırma verilerine göre insanların enerji harcamalarının 4 boyutu vardır: Alışılmış fiziksel aktivite düzeyi, egzersiz yoluyla enerji harcanması, metabolizmanın hareket hali dışında çalışması, ve alınan besin miktarı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma fiziksel aktivite düzeyinin kalıtımla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Kalıtımın fiziksel aktivite düzeyi üzerine etkisi % 2530 olarak belirlemiştir (11 ).
Beceri farklılıklarının belirginleştiği, ve kalıtımın başarı konusunda baskın olduğu düşünülen pek çok alan bulunmaktadır. Diğer bireye dayalı alanlarda olduğu gibi spor özelinde de kişiler arasındaki farklılıkların, kalıtımla mı, branşları öğrenmede mi yoksa çevredeki etkileşimlerden mi kaynaklandığı konusu büyük önem taşımaktadır. Biz de araştırmamızda, gelişim çağındaki ikizlerin maximal oksijen alma kapasiteleri, vücut yağ oranı değerleri ve bazı çevre ile uzunluk ölçümlerinin birbirlerine g5re değişimlerini inceleyerek, deneklerin fiziksel performans açısından belirlenen bu kriterlerde, farklılık gösterip göstermediklerini ve varsa gösterdikleri farklılıkların nedenlerini saptamayı
amaçladık.
Bu amacımıza ulaşmak için toplumumuzda yaygın olarak, ikizlerden önce dünyaya gelen kardeşin vücut bölümlerinin diğerine oranla daha gelişmiş olacağı
,,
inancınından hareket ederek çiftler arasında doğal olan benzerlikleri tekrar tespit etmekten kaçındık(12). Ayrıca olluşabilecek farklılıkların çevresel nedenlere dayanıp dayanmadıkları araştırma konumuzda gözardı edilmektedir.
10single.php