Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


GEREÇ VE YÖNTEM DENEKLER
Bu çalışma Bursa ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli orta öğretim kurumlarında öğrenim gören ikizler ile sınırlı bir alan çalışmasıdır. Çalışmamıza (14.31.1) 13-16 yaşlarında monozigot (MZ) 10 bayan, 5 (~rkek çift olmak üzere, 15 çift ikiz ailerinin izinleriyle çalışmaya alınmıştır. Deneklerin monozigot oldukları ve hangi kardeşin daha önce dünyaya geldiği ailelerinden alınan bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Tespit edilebilen ikizler arasında dizigot (DZ) olan denek sayısı karşılaştırma için yeter sayıda olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Ayrıca çalışmaya alınan deneklerin, aynı evde yaşadıkları ve her ikisinin de sedan~er olmalarına dikkat edilmiştir.
1113. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Habituel spontan abortus ve kötü obstetrik anamnez olgularında kromozomal polimorfizm - Sayfa 29
3.6.1. Zigosite Tayininde NOR- bantlamanın Yeri "Zakharov et all4711 20'si monozigot ikiz, 20'si ise dizigot ikiz olan 40 kişiyi incelediler. Sonuçta NOR sayısı ve boyutlarının monozigotlarda aynı, dizigotlarda farklı olduğunu açıkladılar. Kalıtsal bakımdan monozigotlar özdeş iki birey gibi davranırken dizigotlar rastgele iki kardeş kadar birbirlerine benzerler. Aktif NOR sayılarının hücreden hü...
Anne-babanın mizaç ve karakter özelliklerinin çocuktaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve karşı gelme belirtileri üzerine etkisi - Sayfa 31
sıfıra yakın veya etkinin olmadığı ifade edilmiştir (39). Ebeveyn değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan bu çelişki oldukça önemlidir. Alınan sonuçlar dizigot ikizlerin randomize bir şekilde eşleştirilen iki çocuktan farklı olmadıkları anlamına gelmektedir. Ebeveyn mizaç değerlendirmelerinde genetik etki tutarlı bir şekilde gösterilmesine rağmen evlatlık çalışmalarında bu etki gösterilememiştir...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ikiz
çalışma
monozigot
çift
dizigot
ikizler


13. SAYFA ICERIGI

GEREÇ VE YÖNTEM DENEKLER
Bu çalışma Bursa ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli orta öğretim kurumlarında öğrenim gören ikizler ile sınırlı bir alan çalışmasıdır. Çalışmamıza (14.31.1) 13-16 yaşlarında monozigot (MZ) 10 bayan, 5 (~rkek çift olmak üzere, 15 çift ikiz ailerinin izinleriyle çalışmaya alınmıştır. Deneklerin monozigot oldukları ve hangi kardeşin daha önce dünyaya geldiği ailelerinden alınan bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Tespit edilebilen ikizler arasında dizigot (DZ) olan denek sayısı karşılaştırma için yeter sayıda olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Ayrıca çalışmaya alınan deneklerin, aynı evde yaşadıkları ve her ikisinin de sedan~er olmalarına dikkat edilmiştir.
11single.php