Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


TESTLER Testlerin tümü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Spor Hekimliği Bilim dalında yapılmıştır. Vücut Yağ Yüzdesi Ölçümü
Bu işlem sırasında denekler ayakta ve gevşek durumda idi. Deri kıvrımı ölçümleri 0,2 mm hassasiyetle ölçen ve mm.’ye 2-10 gr.’lık basınç yapan Skinfold Caliper (Holtain Ltd. İngiltere) ile 7 noktadan alındı. Deneklerin vücut yağ yüzdeleri Durnin ve Womersley’in kız ve erkek çocuklar için geliştirmiş olduğu formüle göre hesaplandı. (13-16)Yapılan ölçümlerde vü1;udun sağ tarafı kullanıldı.Tüm deneklerde yapılan ölçümlerin aynı kişi tarafından yapılmasına dikkat edildi. Her noktanın ölçümü 3 kez yapılıp ortalaması alındı.
1- Biceps: Kolun anteriör yüzünde, dikey bir deri katlan~ı olacak şekilde kaliperle mm. ölçüldü. Ölçümün yapıdığı nokta; acromion kemiğinin lateral sınırı ile antecubital katlantısı orta noktası alınarak belirlendi. Sol elin baş ve işaret parmağı ile noktanın 2cm üzerinden, dikey bir deri katlantısı yaratacak şekilde tutulup, deri ve altındaki tabaka hafifce kaldırılarak kaliper perpendiküler olarak konup ölçüm yapıldı.

1214. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Düzenli yüzme egzersizlerinin, okul çağındaki çocukların vücut kompozisyonu ve antropometrik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi - Sayfa 57
2.2.1.1 Deri Altı Yağ Kalınlıkları Deri altı yağ kalınlığı ölçümleri için Holtain London UK marka skinfold kaliper aleti kullanılmıştır. Ölçümler 0,1 mm. hassasiyet ile kaydedilmiştir. Subscapula, triceps, biceps, göğüs, suprailliak, abdomen, baldır ve uyluk olmak üzere toplam 8 bölgeden deri altı yağ kalınlığı ölçümü yapılmıştır. Skinfold ölçümleri (deri kıvrım kalınlıkları), Lohman’ın önerdiği ...
Profesyonel futbol takımı oyuncularının fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin değerlendirilmesi (Malatyaspor örneği) - Sayfa 32
4.3. Araştırmada Uygulanan Ölçüm Ve Testler 4.3.1. Antropometrik Ölçümler: 4.3.1.1. Boy ve Ağırlık Ölçümleri: Deneklerin boy ölçümleri Holtain marka antropometrik ölçüm aracı kullanılarak ayak topukları bitişik, baş dik ve gözler karşıya bakar durumda cm cinsinden çıplak ayakla yapılmıştır. Deneklerin vücut ağırlığı ölçümleri hassaslık derecesi 0,01 kg olan ağırlık ölçerle çıplak ayakla ve sadece ...
Sportif çalışmaların ve oyunların zihinsel özürlü çocuklar üzerindeki etkileri - Sayfa 63
Durarak dikey sıçrama testi ( Durarak yukarı sıçrama ) Testin yapılacağı duvar bir metre ile işaretlendi. Denek ölçüm sırasında duvar dibine getirildi, duvara iyice yaklaştırıldı ve sağ kolu kaldırılarak duvardaki metrede cm. cinsinden ölçüldü. El parmak ucunun değdiği nokta (ayak uçlarında yükselmeden) O olarak alındı ve kolu indirilerek serbest bırakıldı. Sonra deneğin dikey olarak sıçraması ve ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deri
kaliper
ölçüm
ölçümü
vücut
nokta


14. SAYFA ICERIGI

TESTLER Testlerin tümü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Spor Hekimliği Bilim dalında yapılmıştır. Vücut Yağ Yüzdesi Ölçümü
Bu işlem sırasında denekler ayakta ve gevşek durumda idi. Deri kıvrımı ölçümleri 0,2 mm hassasiyetle ölçen ve mm.’ye 2-10 gr.’lık basınç yapan Skinfold Caliper (Holtain Ltd. İngiltere) ile 7 noktadan alındı. Deneklerin vücut yağ yüzdeleri Durnin ve Womersley’in kız ve erkek çocuklar için geliştirmiş olduğu formüle göre hesaplandı. (13-16)Yapılan ölçümlerde vü1;udun sağ tarafı kullanıldı.Tüm deneklerde yapılan ölçümlerin aynı kişi tarafından yapılmasına dikkat edildi. Her noktanın ölçümü 3 kez yapılıp ortalaması alındı.
1- Biceps: Kolun anteriör yüzünde, dikey bir deri katlan~ı olacak şekilde kaliperle mm. ölçüldü. Ölçümün yapıdığı nokta; acromion kemiğinin lateral sınırı ile antecubital katlantısı orta noktası alınarak belirlendi. Sol elin baş ve işaret parmağı ile noktanın 2cm üzerinden, dikey bir deri katlantısı yaratacak şekilde tutulup, deri ve altındaki tabaka hafifce kaldırılarak kaliper perpendiküler olarak konup ölçüm yapıldı.

12single.php