Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


2- Triceps: üst kolun posteriör yüzünden, triceps kası üzerinden ve omuzda acromion’un lateral uzantısı ile dirsekte ulna’nın olecranon çıkıntısının inferiör noktası arasındaki mesafenin orta noktasından, deri katlantısı kol ekseni boyunca dikey uzanacak şekilde alındı. Orta noktayı bulmak için akromion kenarı ile, akromionun inferiör ucu arası ölçüldü ve orta nokta işaretlendi. işaretlenen noktanın 2cm. üzerinden sol elin baş ve işaret parmakları ile deri kıvrımı tutularak ölçüm yapıldı.
3- Pectoral (göğüs): Bayan ve erkek deneklerde, pectoraliF kasının koltuk altı meme ucu doğrultusu yönündeki kenarın orta doğrultusundan diagonal düzlem alınarak ölçüm yapıldı.
4- Abdominal: Yaklaşık olarak 3cm. umbilicus’un sol tarafından ve 1cm. kadar orta noktasının altından, vertikal düzlemde bir katlantı alınarak ölçüm yapıldı.
5- Suprailiac: Sağ spina iliaca anteriör superiör çıkıntısının 2 cm. üzerindeki noktanın deri kalınlığı vertikal düzlemden bir katlantı alınarak ölçüm yapıldı
6- Thigh (uyluk): Uyluğun anteriör yüzünden, yaklaşık olarak uyluğun orta noktası alındı. Orta nokta inguinal katlc:ıntı ile patellanın superiör kenarı arasındaki mesafenin orta noktası olarak alındı. Deri kıvrımı bacak ekseni boyunca diagonal düzlemde alındı.
1315. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deri altı yağ dokusu kalınlığının değerlendirilmesinde skinfold kaliperi ve ultrosonografi ölçümlerinin karşılaştırılması - Sayfa 20
bölümlerinin çevre ölçümleri oluşturur (1,7). Bu denklemlerden farklı olan başka bir denklem de vücut yoğunluğunu hesaplamayı amaçlar ve erkeklerde yedi bölgenin deri kıvrım kalınlığı değerlerinin toplamının logaritmasını, yaşı, el bileği ve önkol çevresini, kadınlarda ise üç bölgenin deri kıvrım kalınlığı değerlerinin toplamının logaritmasını, yaşı ve kalça çevresini bağımsız değişken olarak kull...
- Sayfa 33
Biceps Deri Kıvrım Ölçümü: Ölçüm, biceps kasının anteriorel olarak en fazla çıkıntı yaptığı bölgede, dirsek çukuru ile akromion çizgisi üzerindeki noktadan, ayakta, kollar serbestçe bırakılmış ve hafif anterior durumda iken dikey katlanarak alınmıştır. Triceps Deri Kıvrımı Ölçümü: Acromion ile olecrenon arasındaki orta noktadan, ayakta kolları yanlara serbestçe sarkıtılmış durumda, belirlenen nok...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

noktası
nokta
ölçüm
deri
orta
arası


15. SAYFA ICERIGI

2- Triceps: üst kolun posteriör yüzünden, triceps kası üzerinden ve omuzda acromion’un lateral uzantısı ile dirsekte ulna’nın olecranon çıkıntısının inferiör noktası arasındaki mesafenin orta noktasından, deri katlantısı kol ekseni boyunca dikey uzanacak şekilde alındı. Orta noktayı bulmak için akromion kenarı ile, akromionun inferiör ucu arası ölçüldü ve orta nokta işaretlendi. işaretlenen noktanın 2cm. üzerinden sol elin baş ve işaret parmakları ile deri kıvrımı tutularak ölçüm yapıldı.
3- Pectoral (göğüs): Bayan ve erkek deneklerde, pectoraliF kasının koltuk altı meme ucu doğrultusu yönündeki kenarın orta doğrultusundan diagonal düzlem alınarak ölçüm yapıldı.
4- Abdominal: Yaklaşık olarak 3cm. umbilicus’un sol tarafından ve 1cm. kadar orta noktasının altından, vertikal düzlemde bir katlantı alınarak ölçüm yapıldı.
5- Suprailiac: Sağ spina iliaca anteriör superiör çıkıntısının 2 cm. üzerindeki noktanın deri kalınlığı vertikal düzlemden bir katlantı alınarak ölçüm yapıldı
6- Thigh (uyluk): Uyluğun anteriör yüzünden, yaklaşık olarak uyluğun orta noktası alındı. Orta nokta inguinal katlc:ıntı ile patellanın superiör kenarı arasındaki mesafenin orta noktası olarak alındı. Deri kıvrımı bacak ekseni boyunca diagonal düzlemde alındı.
13single.php