Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


7- Subscapular: Denek ayakta durur pozisyonda iken; scapulanın inferiör köşesinden ve medial kenarın doğal uzantısı olarak, onurgaya yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde deri kıvrımı alınarak ölçüm yapıldı. Çevre Ölçümleri 1- Uyluk (orta) : İnguinal katlantı ile patellanın proksimaı sınırı arasındaki uzaklığın orta noktası işaretlendi. Ölçüm bu noktadan yere yatay olarak yapıldı. 2- Baldır: Ayaklar biribirinden 20 cm. açıklıkta, vücut ağırlığının her iki ayağa eşit dağılmış durumda iken maksimal çevre ölçümü bulunana kadar ölçüme devam edildi. 3-Üst-kol: Üst kolun posteriör yüzünden, tricas kası üzerinden ve omuzda acromion’un lateral sınırı ile dirsektf! ulna’nın olecranonm çıkıntısının inferiör noktası arasındaki mesafenin orta noktası işaretlendi. Ölçüm bu noktadan yere yatay olarak yapıldı. 4- Alt-kol: alt-kolun perpendiküler uzun axis’isinden maksimal çevre ölçümü bulunana kadar devam edildi.
ı.ı16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Form antrenmanının maksimal kuvvet ve bazı antropometrik değerler üzerindeki etkileri - Sayfa 36
3.3.2. Antropometrik Çevre Ölçümleri Protokolü Resim 3 · S : Ekstansiyonda Maksimal Biseps Çevresi ölçümü (E.M.B.Ç): Denek ayakta ve önk.olu o 90 bükülü iken ; omuzdaki Acromionun üst noktası ile dirsek arasındaki uzaklığın orta noktası mezura ile ölçülerek işaretlendi. Denek kolunu ekstansiyon pozisyonuna getirdikten sonra ,işaretlenen noktada mezu...
Trabzon il merkezi kırsal ve kentsel bölge 4. kademe ilköğretim öğrencilerinin gelişiminin bazı antropometrik ölçümler kullanılarak karşılaştırılması ve somatotiplerinin sınıflandırılması - Sayfa 37
5.2.3 Üst Kol Uzunluğu Dirsek 90 fleksiyonda iken acromion ve olecranon arası ölçüldü ve orta noktası işaretlendi. 5.2.4 Kol Çevresi Anatomik pozisyonda iken acromion ile olecranon arasında orta nokta belirlenerek bu seviyenin çevresi gevşek veya çok sıkı olmayacak şekilde mezura ile ölçüldü. 5.2.5 Fleksiyonda Kol Çevresi Omuz 90 derece fleksiyonda, dirsek 45 derece fleksiyonda, ekstansor ve ...
Aerobik egzersizin ve multivitamin kullanımının lipid, homosistein ve antioksidan metabolizması üzerine etkileri - Sayfa 49
35 Karın çevresi: Denek üzerinde giysileri olmadan, ayakta dik, topukları bitişik, kolları serbest şekilde yanda, normal bir solunumdan sonra göbek deliği seviyesinden yatay olarak ölçüm yapılmıştır. (şekil 7). Şekil 7. Göğüs, bel ve karın çevre ölçüm bölgeleri Kalça Çevresi: Denek ayakta dik dururken, kalça kaslarının maksimal seviyesinden yere yatay olarak ölçüm yapılmıştır. (şekil 8). Uyluk...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

noktası
orta
ölçüm
denek
çevre
kası


16. SAYFA ICERIGI

7- Subscapular: Denek ayakta durur pozisyonda iken; scapulanın inferiör köşesinden ve medial kenarın doğal uzantısı olarak, onurgaya yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde deri kıvrımı alınarak ölçüm yapıldı. Çevre Ölçümleri 1- Uyluk (orta) : İnguinal katlantı ile patellanın proksimaı sınırı arasındaki uzaklığın orta noktası işaretlendi. Ölçüm bu noktadan yere yatay olarak yapıldı. 2- Baldır: Ayaklar biribirinden 20 cm. açıklıkta, vücut ağırlığının her iki ayağa eşit dağılmış durumda iken maksimal çevre ölçümü bulunana kadar ölçüme devam edildi. 3-Üst-kol: Üst kolun posteriör yüzünden, tricas kası üzerinden ve omuzda acromion’un lateral sınırı ile dirsektf! ulna’nın olecranonm çıkıntısının inferiör noktası arasındaki mesafenin orta noktası işaretlendi. Ölçüm bu noktadan yere yatay olarak yapıldı. 4- Alt-kol: alt-kolun perpendiküler uzun axis’isinden maksimal çevre ölçümü bulunana kadar devam edildi.
ı.ısingle.php