Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


4- Uyluk Uzunluğu : Denek 1O cm. yüksekliğinde bir yere dizi bükülü pozisyonda bastı. Ölçüm 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile İnguinal ligamentin orta noktasından patellanın proximal ucu arası alınarak yapıldı(Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
5- Baldır Uzunluğu: Denek sandalyede oturur pozisyonda bacak bacak üstüne attı. Ölçüm 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile tibia’nın medial sınırının proximal ucun sonundan alındı.( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
6- Üst-kol Uzunluğu: Denek vücut ağırlığı her iki ayağa eşit dağılmış durumda dirsekler bükülü, alt kollar, horizontal planda birbirlerine paralel pozisyonda durdu. Denek rahat bir şekilde soluk alıp verdi. Ölçüm acromion çıkıntısı ile ulna’nın olecranon çıkıntısının postoriör yüzünden 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
7- Dirsek-el Bileği Uzunluğu: Denek dirseğini 90 derece fleksiyonda elin, başparmağı ucu yukarıyı gösterecek şekilde tuttu. kaliperin bir ucu olecranon diğer ucu ise radiusun styloid çıkıntısının distal sınırına koyularak ölçüm yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
8- El Uzunluğu: Denek avuç içi yukarıya dönük olacak şekilde elini gergin ve
.
bükmeden açabildiği kadar açtı. Ölçüm radiusun styloid çıkıntısı ile orta parmak ucunun arası alınarak yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
1618. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 48
Üst kol uzunluğu: Akromial noktayla olekranon arasındaki uzaklıktır. Bu ölçüm kayan kaliper ile yapıldı. Baş frankfort planında ağırlık iki yana dağıtılmış şekilde ölçüm alındı. Her iki dirsek de olekranonun kolaylıkla hissedilebileceği biçimde bükülü, ön kollar yere ve birbirine paralel olarak yerleştirildi. Antropometrenin sabit kolu akromionun üst dış noktasına hareketli kolu ise ulnanın olekra...
- Sayfa 48
Üst kol uzunluğu: Akromial noktayla olekranon arasındaki uzaklıktır. Bu ölçüm kayan kaliper ile yapıldı. Baş frankfort planında ağırlık iki yana dağıtılmış şekilde ölçüm alındı. Her iki dirsek de olekranonun kolaylıkla hissedilebileceği biçimde bükülü, ön kollar yere ve birbirine paralel olarak yerleştirildi. Antropometrenin sabit kolu akromionun üst dış noktasına hareketli kolu ise ulnanın olekra...
- Sayfa 48
Üst kol uzunluğu: Akromial noktayla olekranon arasındaki uzaklıktır. Bu ölçüm kayan kaliper ile yapıldı. Baş frankfort planında ağırlık iki yana dağıtılmış şekilde ölçüm alındı. Her iki dirsek de olekranonun kolaylıkla hissedilebileceği biçimde bükülü, ön kollar yere ve birbirine paralel olarak yerleştirildi. Antropometrenin sabit kolu akromionun üst dış noktasına hareketli kolu ise ulnanın olekra...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçüm
uzunluğu
şekilde
pozisyonda
denek
kollar


18. SAYFA ICERIGI

4- Uyluk Uzunluğu : Denek 1O cm. yüksekliğinde bir yere dizi bükülü pozisyonda bastı. Ölçüm 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile İnguinal ligamentin orta noktasından patellanın proximal ucu arası alınarak yapıldı(Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
5- Baldır Uzunluğu: Denek sandalyede oturur pozisyonda bacak bacak üstüne attı. Ölçüm 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile tibia’nın medial sınırının proximal ucun sonundan alındı.( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
6- Üst-kol Uzunluğu: Denek vücut ağırlığı her iki ayağa eşit dağılmış durumda dirsekler bükülü, alt kollar, horizontal planda birbirlerine paralel pozisyonda durdu. Denek rahat bir şekilde soluk alıp verdi. Ölçüm acromion çıkıntısı ile ulna’nın olecranon çıkıntısının postoriör yüzünden 0.1 hassasiyetli kayan kaliper ile yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
7- Dirsek-el Bileği Uzunluğu: Denek dirseğini 90 derece fleksiyonda elin, başparmağı ucu yukarıyı gösterecek şekilde tuttu. kaliperin bir ucu olecranon diğer ucu ise radiusun styloid çıkıntısının distal sınırına koyularak ölçüm yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
8- El Uzunluğu: Denek avuç içi yukarıya dönük olacak şekilde elini gergin ve
.
bükmeden açabildiği kadar açtı. Ölçüm radiusun styloid çıkıntısı ile orta parmak ucunun arası alınarak yapıldı ( Holtain Stadiometre, İngiltere) (13-16).
16single.php