Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Egzersizin zorluğu subjektif değerlendirme kriteri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. (19)
Metabolik ölçüm için iki yollu ağız-yüz maskesi ve ara tüp sistemi (NRVB-T Shape, Hans Rudolf ine.) ile bağlantısı sağlanan sensormedics 2900 C metabolik analizörü kullanıldı. Her testten önce metabolik analizör hacim ve gaz kalibrizasyonu yapıldı. Ortam barometrik basıncı, nem oranı ve sıcaklığı hesaplamalarda kullanılmak üzere programa kaydedildi. Testler sırasında dakikadaki kalp atım sayısı ve oksijen satürasyonu parmak ucuna takılan bir alıcıyla (sensormedics ABD) kaydedildi (19).
İSTATİSTİK
Grup ayrımında önce (grup 1) ve sonra (grupll) dünyaya gelenler olmak üzere ‘iki grup belirlenmiştir. Bu grupların karşılaştırılmasında ” Student t ” testi kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesinde göz önünde bulundurulan parametrelerin L1S % (gruplar arası korelasyon) değeri aşağıdaki formülle hes~planmıştır. L1S% = Grupll ~ Grupl Grup 1 x100 1820. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bayan voleybolcularda denge antrenmanlarının yorgunluk ortamında proprıosepsıyon duyusuna etkisi - Sayfa 34
3.2.1.3. Metabolik ölçüm aleti SensorMedics 2900c metabolik ölçüm sistemi ile bu sisteme ait koşu bandı. SensorMedics 2900c ölçüm aletinin Kalibrasyonu: Her test öncesinde nemi, ısısı ve baraometrik basıncı bilgisayara yüklenerek hesaplamalara dahil edildi. Metabolik analizörün volüm ve gaz kalibrasyonu yapıldı. Volüm kalibrasyonu için 3000cc’lik bir enjektör, gaz kalibrasyonu için ise içindeki ga...
Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler - Sayfa 26
5. Test sırasında ısının ve terin rahatça atılabilmesi için katılımcıların, her testte aynı giysileri olmak üzere, az giysi giymeleri istendi. 6. Testten önce katılımcıların en az on dakika dinlenmeleri sağlandı. 3.2. Maksimal Aerobik Güç Testi Maksimal aerobik güç testi sırasında solunum gaz parametreleri 20, kalp hızı değerleri ise 5 saniyede bir kaydedildi. Test sırasında katılımcılara düşü...
Lomber spinal stenozlu hastalarda yürüme enerji tüketiminin, yürüme mesafesi ve ayak tabanı basınç dağılımlarının değerlendirilmesi - Sayfa 43
Yürüme enerji tüketimi ölçümlerinden önce hasta ve gönüllülerden 10 dakika istirahat enerji tüketimi ölçümü yapıldı. Metabolik ölçümler sırasında, kişilerin oksijen tüketimleri her nefeste indirekt kalorimetri yöntemiyle ölçüldü. Koşu bandı üzerinde yürüme enerji tüketimi ölçümüne başlamadan önce kişilere en az 10 dakika koşu bandı üzerinde alıştırma süreci verildi102. Test sırasında ağız ve burnu...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

önce
sonra
ölçüm
kaydedildi
sensormedics
sırasında


20. SAYFA ICERIGI

Egzersizin zorluğu subjektif değerlendirme kriteri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. (19)
Metabolik ölçüm için iki yollu ağız-yüz maskesi ve ara tüp sistemi (NRVB-T Shape, Hans Rudolf ine.) ile bağlantısı sağlanan sensormedics 2900 C metabolik analizörü kullanıldı. Her testten önce metabolik analizör hacim ve gaz kalibrizasyonu yapıldı. Ortam barometrik basıncı, nem oranı ve sıcaklığı hesaplamalarda kullanılmak üzere programa kaydedildi. Testler sırasında dakikadaki kalp atım sayısı ve oksijen satürasyonu parmak ucuna takılan bir alıcıyla (sensormedics ABD) kaydedildi (19).
İSTATİSTİK
Grup ayrımında önce (grup 1) ve sonra (grupll) dünyaya gelenler olmak üzere ‘iki grup belirlenmiştir. Bu grupların karşılaştırılmasında ” Student t ” testi kullanıldı. P<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesinde göz önünde bulundurulan parametrelerin L1S % (gruplar arası korelasyon) değeri aşağıdaki formülle hes~planmıştır. L1S% = Grupll ~ Grupl Grup 1 x100 18single.php