Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


BULGULAR Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup2) olarak ikiye ayrılan gruplarda fiziksel özelliklerden; V02max, % yağ oranları, BMI, yaş, boy ve kilo verilerinin karşılaştırılmasında, 8 ayrı bölgeden alınan deri kalınlıklarında, 7 ayrı bölümden alınan uzunluk ölçümleri ve 4 farklı yerden alınan çevre ölçümlerinde istatistiksel farklılıklar tesbit edilememiştir(P>0.05) (Tablo-1,2,3,4).
1921. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan prematürelere dinletilen Türk müziğinin prematürelerin stres belirtileri, büyüme, oksijen saturasyon düzeyi üzerine etkisi - Sayfa 53
42 Tablo 4.7 ve Şekil 4.3‟de görüldüğü gibi, bakım öncesi ve 30. dk alınan solunum ölçüm değerleri ortalamaları deney ve kontrol gruplarında gruplar arası ilk ve son ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (ilk solunum değerleri: öncesi p: 0,767; t:0,299; 30.dk p:0,352; t:0,937 - Son solunum değerleri: öncesi p: 0,353, t:-0,930; 30.dk p:0,537, t:0,617). ...
Atların ön bacak fleksor tendolarında akut peritenditislerinin termografik, ultrasonografik ve radyografik tanısı - Sayfa 96
SPSS 13 istatistik paket programı kullanarak egzersizden önce, egzersizden 20, 35, 50, 80 dk, 7 ve 14 gün sonra alınan termografi ölçümlerinin ortalamaları arasında fark olup olmadığını tespit etmek için elde edilen varyans analizi tablosu Tablo 30’da verilmiştir. Tablo 30. Sol ön bacak birinci bölge egzersizden önce ve egzersizden sonra alınan termografi ölçümlerinin varyans analizi tablosu B...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alınan
ölçümleri
ayrı
grup
sonra
önce


21. SAYFA ICERIGI

BULGULAR Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup2) olarak ikiye ayrılan gruplarda fiziksel özelliklerden; V02max, % yağ oranları, BMI, yaş, boy ve kilo verilerinin karşılaştırılmasında, 8 ayrı bölgeden alınan deri kalınlıklarında, 7 ayrı bölümden alınan uzunluk ölçümleri ve 4 farklı yerden alınan çevre ölçümlerinde istatistiksel farklılıklar tesbit edilememiştir(P>0.05) (Tablo-1,2,3,4).
19single.php