Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


FİZİKSEL ÖZELLİKLER Deneklerin fiziksel özellikleri ölçümlerinden % 0.6 boy, %1.8 kilo, % 2
V02max, % 14.2 BMI, ile % 1.3 % yağ oranı tespit edilmiş ve bu parametrelerde önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı farklılıklar bulunama.mıştır.

Tablo-1: önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki V02max, o/o Yağ, BMI, Yaş, Boy, .Kilo değerleri

PARAMETRE

GRUP/

V02MAX

34.2 6.5

(cc/kg/dk)

(23-47)

%YAG

22.9 6

(mm)

(14.5-32.8)

BMI 0.7 02

(kg/m2)

( 0.4-1.2)

YAŞ

14.31.1

(yıl) (13-16)

VÜCUT AGIRLIGI 48.4 8.4

(kg) (34.5-64)

GRUP// 34.9 7.9 (7-23) 23.2 6.5 (13.9-32.9) 0.6 0.2 (0.4-1.14) 14.31.1 (13-16) 49.3 9 (35.5-62.5)

AS% 2.0 1.3
‘ı4.2
O.O
1.8

L\S % : Gruplar arası korelasyon değeri

2022. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elit genç güreşçilerede,anaerobik güç, kuvvet ve vücut kompozisyonu parametrelerinin farklı yöntemlerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Sayfa 71
ağırlığı 82.5±22 kg, Aday Kadro sporcuların spor yaşı 6.8±1.6 yıl, Uluslararası Takım sporcuların spor yaşı 8.9±1.1 yıl, Aday Kadro sporcuların Vücut yağ % 10.8±4.7, Uluslararası Takım sporcuların Vücut yağ % 9.6±1.1, Aday Kadro sporcuların BMI (w/h2) 25.4±3.9, Uluslararası Takım sporcuların BMI (w/h2) 27.4±5.6 olarak saptanmıştır (Tablo 4.1). Uluslar arası takım ve Aday kadro sporcuları arasında...
Sporcularda plazma büyüme hormonu ve testesteron düzeyleriyle maksimal ağırlık antrenmanları arasındaki ilişkiler - Sayfa 40
Büyüme hormonu düşük ve yüksek olan deneme gruplarındaki deneklerin sağlıklı beslenmeleri amacıyla Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi başkanlığından sağlanan yemek kartlarıyla öğle yemekleri karşılanmış ve bu grupta yer alan denekler haftada en az 3 kez maksimal ağırlık çalışmalarını 3 aylık deneme periyodu boyunca sürdürmüşlerdir. Kontrol gruplarında yer alan denekler normal dersle...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fiziksel
vücut
kilo
arası
değerleri
gruplar


22. SAYFA ICERIGI

FİZİKSEL ÖZELLİKLER Deneklerin fiziksel özellikleri ölçümlerinden % 0.6 boy, %1.8 kilo, % 2
V02max, % 14.2 BMI, ile % 1.3 % yağ oranı tespit edilmiş ve bu parametrelerde önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı farklılıklar bulunama.mıştır.

Tablo-1: önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki V02max, o/o Yağ, BMI, Yaş, Boy, .Kilo değerleri

PARAMETRE

GRUP/

V02MAX

34.2 6.5

(cc/kg/dk)

(23-47)

%YAG

22.9 6

(mm)

(14.5-32.8)

BMI 0.7 02

(kg/m2)

( 0.4-1.2)

YAŞ

14.31.1

(yıl) (13-16)

VÜCUT AGIRLIGI 48.4 8.4

(kg) (34.5-64)

GRUP// 34.9 7.9 (7-23) 23.2 6.5 (13.9-32.9) 0.6 0.2 (0.4-1.14) 14.31.1 (13-16) 49.3 9 (35.5-62.5)

AS% 2.0 1.3
‘ı4.2
O.O
1.8

L\S % : Gruplar arası korelasyon değeri

20single.php