Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


DERİ KALINLIKLARI Deri kalınlıkları ölçümlerinde elde edilen sonuçlar biceps %5, triceps
%8.7, mıdaxıllary %3.4, pectoral %2.7, suprailiac %6.86, thıgh(Uyluk) %0.46, subscapula %0.81′ lik değerlerle gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu ölçümlerden abdominal bölgeden alınan ölçüm değeri çok yüksek çıkmasına rağmen önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır(P>0.05).

Tablo-3: Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar Arasındaki Biceps, triceps, midaxıllary, pectoral, abdominal, suprailiac, thıgh(uyluk) ve subscapula
değerleri

PARAMETRE

GRUP/

GRUPll

AS%

BICEPS (mm)
TRICEPS (mm)
MID AXILLARY (mm)
PECTORAL (mm) ABDOMİNAL (mm)
SUPRAILIAC (mm)
THIGH (mm)
SUBSCAPULA (mm)

5.9 2.3 ( 3.2-10.2} 11.3 4.8 (4.4-18} 8.6 4.3 (4-17) 7.4 2.4 (4.4-11.4) 13.3 5.7 (6.2-23) 10.2 6.2 (3.8-26) 21.8 8.8 .i( 8.8-38) 12.2 5.6 ( 5.6-25.6)

6.2 2.1 (3.4-11.8} 11.5 3.8 (4.2-18) 9.6 4.3 (4.4-17) 7.6 2.4 (4.8-11} 15.9 7.4 ((6.6-30) 10.8 6.3 (4-28) 22.9 10.8 (7-39) 12.15.7 (5.8-22)

5 8.7 3.4 2.7 19.5 6.9 0.5 0.8

ı1.S % : Gruplararası korelasyon değeri

2224. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Manisa iline ait sağlık düzeyi göstergeleri: Yıllara göre sağlık ocağı ve aile hekimliği dönemlerinin karşılaştırılması (2003-2012) - Sayfa 148
2009 2010 2011 1 4.1 5.6 2 3.8 5.6 3 4.1 4.9 4 3.4 3.5 5 3.8 3.5 6 3.6 4.2 7 3.7 1.4 8 3.4 2.1 9 3.4 3.5 10 3.8 2.8 11 4.1 2.1 12 4.4 5.6 1.4 2.8 1.4 2.1 0.7 1.4 1.4 1.4 3.5 2.8 2.1 3.5 1 3.9 4.1 1.4 2 4.1 2.7 0.0 3 4.8 5.4 0.7 4 4.2 8.2 1.4 5 4.3 10.9 2.0 6 3.7 2.0 0.7 7 4.7 6.8 2.0 8 5.7 4.8 2.0 9 4.4 7.5 3.4 10 5.3 2 1.4 11 5.3 6.1 2.7 12 5.7 4...
Dayanıklılığın değerlendirilmesinde mekik koşusunun güvenirliği ve geçerliği - Sayfa 186
DERİ KIVRIMI(mm) TRICEPS DENEK Nü l.Ölç. 2.Ölç. BICEPS l.Ölç. 2.Ölç. SUBSCAP. l.Ölç. 2.Ölç. SUPRAILl l .Ölç. 2.Ölç. Ol 4.8 5.4 3.4 3.6 7.6 8.2 6.4 6.4 02 5.4 5.6 3.4 3.4 9.2 8.8 6.2 5.4 03 7.0 7.6 3.8 3.2 9.4 9.8 10.2 9.4 04 4.4 4.8 2.8 2.8 8.8 8.8 11.8 12.6 05 5.6 6.6 4.2 4.2 10.6 11.4 9.4 8.0 06 8.4 8.8 4.6 5.0 13. 1 14.6 20.4 20.6 07 5.2 5.4 4.0 4.0 13.0 15.2 11.0 12.0 08 8.8 8.8 ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
deri
biceps
triceps
subscapula
sonuçlar


24. SAYFA ICERIGI

DERİ KALINLIKLARI Deri kalınlıkları ölçümlerinde elde edilen sonuçlar biceps %5, triceps
%8.7, mıdaxıllary %3.4, pectoral %2.7, suprailiac %6.86, thıgh(Uyluk) %0.46, subscapula %0.81′ lik değerlerle gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu ölçümlerden abdominal bölgeden alınan ölçüm değeri çok yüksek çıkmasına rağmen önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır(P>0.05).

Tablo-3: Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar Arasındaki Biceps, triceps, midaxıllary, pectoral, abdominal, suprailiac, thıgh(uyluk) ve subscapula
değerleri

PARAMETRE

GRUP/

GRUPll

AS%

BICEPS (mm)
TRICEPS (mm)
MID AXILLARY (mm)
PECTORAL (mm) ABDOMİNAL (mm)
SUPRAILIAC (mm)
THIGH (mm)
SUBSCAPULA (mm)

5.9 2.3 ( 3.2-10.2} 11.3 4.8 (4.4-18} 8.6 4.3 (4-17) 7.4 2.4 (4.4-11.4) 13.3 5.7 (6.2-23) 10.2 6.2 (3.8-26) 21.8 8.8 .i( 8.8-38) 12.2 5.6 ( 5.6-25.6)

6.2 2.1 (3.4-11.8} 11.5 3.8 (4.2-18) 9.6 4.3 (4.4-17) 7.6 2.4 (4.8-11} 15.9 7.4 ((6.6-30) 10.8 6.3 (4-28) 22.9 10.8 (7-39) 12.15.7 (5.8-22)

5 8.7 3.4 2.7 19.5 6.9 0.5 0.8

ı1.S % : Gruplararası korelasyon değeri

22single.php