Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Tablo-4: Deneklerin Biceps, triceps, midaxıllary, pectoral, abdominal, suprailiac, thıgh(uyluk), subscapula değerleri ile ailelerinden alınan bilgiler.

iSİM

Biceps

B.Özg N.Özg A.Özd G.Özd P.Ö. Ç.Ö.
S. 1. N. 1.
M. T. Mel. T. Ez. D. Es.O S.F. Ö.F. G.E. N.E. E.A. Em.A B. A. N.A M.K. S.K. Erk.A EA. G.B. B.B. Z.B. N.B. B.Ç. A.Ç.

(mm) 4.6 6.2 3.4 3.2 7.0 11.8 5.0 5.4 4.8 4.9 9 6.9 4 5.2 7 6.6 4.8 5.2 6.8 6.4 5.9 6.2 3.6 4.2 7.4 8.6 8 10.2 5 5

Triceps
(mm) 11 12 4.2 4.4 12 14.4 11.2 12.4 10 8.8 17.6 14 8 10.8 18 16 9 10 13 10 9.8 11 7 8
.1, 4
17 15 18 8 9

Midaxiil. (mm)
7,2

Pect oral (mm)
9

Abd o minal (mm)
10

6.2 9.8 10

5.0 6.2 6.6

5.0 5.0 8.4

10.2 6.4 18

14 11 30

8,2 8

15

10 5

15.6

6.8 6.2 10.9

7.6 7

11.4

12.6 10 23

8.6 10 17.6

4.8 5.2 7

6.4 5.4 10

17 10 22

16 11.4 23

4.4 5

7.8

4 5.2 6.2

10 11 21

10.6 11

17

6.6 6.1 12.5

6 5.3 7

5.8 4.4 6.2

5.4 4.8 6.8

10 8

21

11.6 10.4 18

14.6 10 21

17 8

21

6.2 5

7.2

6.2 5.2 9.2

Suprai liac (mm) 9.4 10.5 5.4 5.6 11.4 17.6 6.8 11.2 7.2 6.9 14 11 1,.
5.2 28 26 4.2 3.8 11.6 10.6
g
5 5.2 6 13 15 15.6 20.4 6.2 6.8

Thigh
(mm) 23.6 23 7 8.8 19.8 29 19.4 21 17 17 39 37 12 18.6 38 38 10 11.6 31.6 28 14.6 15.2 15.6 14.2 30 33 25 25 15.8 17

Subsc :ipula
(r:ım)
10 9 8 8.8 17 22 10 11 11.6 10.4 12 12 6 7.4 21.6 25.6 5.8 5.3 16 13.8 8 8.9 7.4 7.2 16 15 21 22 8.1 7.8

ÖZELLiKLER
15 dk. büyük ‘ Her ikiside sağlak Her ikiside sağlak büyük 3 dk. büyük Her ikiside sağlak büyük Her ikiside sağlak 5 dk. Meh. büyük Solak 30 dk. Büyük, sağ sağ lak sağ lak 15 dk. büyük Solak Sağ lak, 5 dk. Büyük, sağlak Solak 15 dk. büyük sağlak sağ lak 15 dk.büyük, sağ sağ lak 15 dk. büyük, sağ 3 dk. büyük, sağlak sağ lak sağ lak 15 dk. büyük , sağ sağ lak 5 dk. büyük, sağlak 20 dk. büyük ,sağ solak

2325. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Malatya Havzası ve çevresinde iklim özelliklerinin meyveciliğe etkisi - Sayfa 98
85 Tablo 20: Arapgir’de Uzun Yıllar (1970-2008 ) Günlük Minimum Sıcaklık (°C) GÜN/AY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Minimum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -11.4 -22.5 -13.0 -6.0 0.7 7.6 12.5 11.2 9.0 1.0 0.8 -6.5 -12.4 -19.7 -16.4 -0.3 2.4 3.7 12.4 13.7 11.7 5.0 -1.0 -5.4 -12.6 -14.7 -15.3 0.3 3.6 8.0 12.8 14.7 12.0 4.8 -3.0 -6.5 -...
Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarının incelenmesi - Sayfa 116
EK TABLO 5. Kontrol grubunun median SUP'lerinin latans, interpjk ~taf!S ve am~litüdleri SAG LATANS SAG AMPLITÜD SOL LATANS Sıra No N9 N13 N20 N13-N20 N9 N13 N20 N9 N13 N20 N13-N20 1 8.0 11.6 18.0 6.4 11.2 6.8 3.6 8.4 11.6 17.6 6.0 2 8.0 12.4 18.4 6.0 3.2 7.6 - 8.0 12.0 18.4 6.4 3 8.4 11.6 17.6 6.0 4 8.4 - 18.8 - 6.0 4.4 3.2 7.6 11.6 18.0 3.2 - 3.0 8.4 11 .6 ...
Türkiye üzeri için HF bandında kullanılabilir frekansların belirlenmesi - Sayfa 56
Tablo 7.8. Arahk ay1 it;:in hesaplanan gUnlOk MUF ( MHz )degerleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 I 0 0 5.8 7.4 5.8 8.4 5.2 8.4 4.4 6 6.2 6 6.8 5.8 6 8 8.8 8.8 6 6.2 0 6.8 7.2 5.2 6.2 6.6 6.2 0 7.8 7 6.2 2 0 0 5.4 8.2 6.2 8 6.8 8.4 0 6 6.4 6.8 7 6.2 6.2 9.2 8.8 8.8 6.6 7.4 0 7 7 6.4 6.8 6.4 6.2 6 7.8 7 8 3 0 0 0 7 6.8 7 6.6 7.4 4.8 7.2 6.6 7 7....

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
subsc
deneklerin
midaxiil
pect
oral


25. SAYFA ICERIGI

Tablo-4: Deneklerin Biceps, triceps, midaxıllary, pectoral, abdominal, suprailiac, thıgh(uyluk), subscapula değerleri ile ailelerinden alınan bilgiler.

iSİM

Biceps

B.Özg N.Özg A.Özd G.Özd P.Ö. Ç.Ö.
S. 1. N. 1.
M. T. Mel. T. Ez. D. Es.O S.F. Ö.F. G.E. N.E. E.A. Em.A B. A. N.A M.K. S.K. Erk.A EA. G.B. B.B. Z.B. N.B. B.Ç. A.Ç.

(mm) 4.6 6.2 3.4 3.2 7.0 11.8 5.0 5.4 4.8 4.9 9 6.9 4 5.2 7 6.6 4.8 5.2 6.8 6.4 5.9 6.2 3.6 4.2 7.4 8.6 8 10.2 5 5

Triceps
(mm) 11 12 4.2 4.4 12 14.4 11.2 12.4 10 8.8 17.6 14 8 10.8 18 16 9 10 13 10 9.8 11 7 8
.1, 4
17 15 18 8 9

Midaxiil. (mm)
7,2

Pect oral (mm)
9

Abd o minal (mm)
10

6.2 9.8 10

5.0 6.2 6.6

5.0 5.0 8.4

10.2 6.4 18

14 11 30

8,2 8

15

10 5

15.6

6.8 6.2 10.9

7.6 7

11.4

12.6 10 23

8.6 10 17.6

4.8 5.2 7

6.4 5.4 10

17 10 22

16 11.4 23

4.4 5

7.8

4 5.2 6.2

10 11 21

10.6 11

17

6.6 6.1 12.5

6 5.3 7

5.8 4.4 6.2

5.4 4.8 6.8

10 8

21

11.6 10.4 18

14.6 10 21

17 8

21

6.2 5

7.2

6.2 5.2 9.2

Suprai liac (mm) 9.4 10.5 5.4 5.6 11.4 17.6 6.8 11.2 7.2 6.9 14 11 1,.
5.2 28 26 4.2 3.8 11.6 10.6
g
5 5.2 6 13 15 15.6 20.4 6.2 6.8

Thigh
(mm) 23.6 23 7 8.8 19.8 29 19.4 21 17 17 39 37 12 18.6 38 38 10 11.6 31.6 28 14.6 15.2 15.6 14.2 30 33 25 25 15.8 17

Subsc :ipula
(r:ım)
10 9 8 8.8 17 22 10 11 11.6 10.4 12 12 6 7.4 21.6 25.6 5.8 5.3 16 13.8 8 8.9 7.4 7.2 16 15 21 22 8.1 7.8

ÖZELLiKLER
15 dk. büyük ‘ Her ikiside sağlak Her ikiside sağlak büyük 3 dk. büyük Her ikiside sağlak büyük Her ikiside sağlak 5 dk. Meh. büyük Solak 30 dk. Büyük, sağ sağ lak sağ lak 15 dk. büyük Solak Sağ lak, 5 dk. Büyük, sağlak Solak 15 dk. büyük sağlak sağ lak 15 dk.büyük, sağ sağ lak 15 dk. büyük, sağ 3 dk. büyük, sağlak sağ lak sağ lak 15 dk. büyük , sağ sağ lak 5 dk. büyük, sağlak 20 dk. büyük ,sağ solak

23single.php