Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ Çok küçük farklılıkların yoğun olarak gözlendiği uzunluk ölçümlerinde
oturma yüksekliği %0.3, kulaç uzunluğu %0.1 O, uyluk uzunluğu %0.2, baldır uzunluğu %0.2, üst kol %3, dirsek el bileği %0.8, el uzunluğu ise.%1.1 ile önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>0.05).

Tablo-5: önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki Oturma yüksekliği, kulaç, uyluk, alt-bacak, üst-kol, dirsek-el bileği ve el uzunluğu
değerleri.

PARAMETRE
BOY (m) OTURMA YÜKSEKLİGİ (cm)
KULAÇ UZUNLUGU (cm)
UYLUK UZUNLUGU (cm)
ALT BACAK UZUNLUGU
ÜST KOL UZUNLUGU (cm) DİRSEK-EL BİLEGİ UZUNLUGU (cm)
EL UZUNLUGU (cm)

GRUP/ 1.55 0.08 1.43-1.74 74.1 8.9 62.7-92
1.57 O.O
1.41-1.76
38.3 3.13
34-43 33.5 2.9 27.4-38.4
33.1 9.4
21.5-65.6 24.61.5 21.9-27.8 17.41.1 15.8-19.7

GRUP// 1.56 0.08 1.44-1.74 74.2 8.9 62.1-91.8
1.57 0.09
1.40-1.75 38.2 3.2 33-43 33.4 2.7 29.3-39.2 32.1 1.9 29.9-36.2 24.8 1.3 22-27.4 17.61.1 15.9-19.8

LlS % 0.6
0.3 1
0.1 0.2 0.2 3.0 0.8 1.1

.
.1S % : Gruplar arası korelasyon değeri

2426. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

12-13 yaş grubu yüzücülerin anaerobik, aerobik kapasitelerinin incelenmesi ve oksidan ve antioksidan dengenin değerlendirilmesi - Sayfa 36
BULGULAR 1. Yüzme Yanş Sezonunda Deneklerin Antropometrik Özellikleri Çalışmaya yaş ortalamaları 12.4 ± 0.3 olan bir kulübün alt yapısında bulunan 10 erkek yüzücü (12.7 ± 0.4) ve 9 bayan yüzücü (12. 1±0.3) katıldı. Deneklerin antropometrik ölçümleri Tablo 2' de özetlendi. Sezon öncesi yapılan antropometrik ölçümler; ağırlık, boy, dört bölgeden alınan derialtı yağ kalınlıkları (subskapula, tricep...
Hemiplejik serebral palsili çocukların antropometrik ölçümler kullanılarak değerlendirilmesi - Sayfa 37
24 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME FORMU Adı Soyadı: Yaş: Kilo: Sınıf/Tanı: Doğum Tarihi: Boy: ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ KRTİTERLER Baş Boyun Omuz Göğüs (aksilla) Göğüs (ksifoid) Göğüs (subkostal) Bel Abdomen Kalça DEĞER SAĞ ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ KRİTERLER Omuz Eklemi Kol Dirsek Ön Kol El Bileği Uyluk (proksimal) Uyluk (orta) Uyluk (distal) Diz Bacak Ayak Bileği SOL UZUNLUK ÖLÇÜML...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzunluğu
bacak
yüksekliği
kulaç
oturma
uyluk


26. SAYFA ICERIGI

UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ Çok küçük farklılıkların yoğun olarak gözlendiği uzunluk ölçümlerinde
oturma yüksekliği %0.3, kulaç uzunluğu %0.1 O, uyluk uzunluğu %0.2, baldır uzunluğu %0.2, üst kol %3, dirsek el bileği %0.8, el uzunluğu ise.%1.1 ile önce ve sonra doğan grup arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır(p>0.05).

Tablo-5: önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki Oturma yüksekliği, kulaç, uyluk, alt-bacak, üst-kol, dirsek-el bileği ve el uzunluğu
değerleri.

PARAMETRE
BOY (m) OTURMA YÜKSEKLİGİ (cm)
KULAÇ UZUNLUGU (cm)
UYLUK UZUNLUGU (cm)
ALT BACAK UZUNLUGU
ÜST KOL UZUNLUGU (cm) DİRSEK-EL BİLEGİ UZUNLUGU (cm)
EL UZUNLUGU (cm)

GRUP/ 1.55 0.08 1.43-1.74 74.1 8.9 62.7-92
1.57 O.O
1.41-1.76
38.3 3.13
34-43 33.5 2.9 27.4-38.4
33.1 9.4
21.5-65.6 24.61.5 21.9-27.8 17.41.1 15.8-19.7

GRUP// 1.56 0.08 1.44-1.74 74.2 8.9 62.1-91.8
1.57 0.09
1.40-1.75 38.2 3.2 33-43 33.4 2.7 29.3-39.2 32.1 1.9 29.9-36.2 24.8 1.3 22-27.4 17.61.1 15.9-19.8

LlS % 0.6
0.3 1
0.1 0.2 0.2 3.0 0.8 1.1

.
.1S % : Gruplar arası korelasyon değeri

24single.php