Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Tablo-6: Deneklerin oturma yüksekliği, kulaç, uyluk, alt-bacak, üst-kol, dirsek-el bileği ve el uzunluğu ölçümleri.

İSİM
B.Özg N.Özg A.Özd G.Özd P.Ö. Ç.Ö.
S. 1. N. 1.
M.T. Mel. T. Ez. D. Es.O S.F. Ö.F. G.E. N.E. E.A. Em.A B. A. N.A M.K. S.K. Erk.A EA. G.B. B.B. Z.B. N.B. B.Ç. A.Ç.

Oturma
Yüksekliği
(cm)
75.6

Uyluk Uzun. (cm)
34

75.1 33

84.9 35

83.5 34.5

65.7 35

66 36.5

64.6 39

68.2 42

62.7 37

62.1 36

74.3 38

76.4 39.5

68.7 35.5

71 38

72.3 37.5

73.3 38.5

68.7 35

68 34.5

71.6 41

71.6 42

77.4 37

75.1 35.5

64.5 40

64.3 39

78.2 .;
77.8

42.5 41

90.1 43

90 43

92 43

91.8 43

Alt Bacak
Uzunluğu
(cm) 32 29.3 32 33 36.4 34.5 38.4 39.2 34.4 33.3 37.5 36.5 33.5 34.6 32.1 33.1 29.6 27.4 33.1 31.4 32.2 28.8 32.4 31.1 34.6 34.3 33.6 34.4 36.1 36.4

Kulaç Uzun. (cm) 1.53 1.52 1.595 1.585 1.59 1.589 1.678 1.69 1.505 1.50 1.545 1.545 1.50 1.54 1.56 1.555 1.405 1.41 1.58 1.57 1.57 1.4 1.52 1.52 1.59 1.592 1.735 1.752 1.76 1.75

üst Kol Uzun. (cm)
21.5

Dirsek el bileğ; (cm)
24.4

El Uzun. (cm)
17.1

30.8 26

17.5

32.1 24.9

17.8

32.5 24.8

18.6

32.7 24.9

17.9

32.4 25.3

18

33.6 25.8

17.6

35 26.3 18.4

S0.4 23.3

16.7

31.2 23.4

16.4

31.5 25.2

17

30.5 23.2

17.3

30.7 23.6

15.9

31.5 24.8

16.1

30.3 24.5

19.4

30.5 24.2

18.2

29.9 22

16.1

29.2 21.9

15.8

32.2 24.9

17.1

32.1 25.7

16.6

31.6 25.1

18.6

29.9 22.1

16.4

30.1 24.9

17.1

30.1 23.9

17.1

32.5 24

17.1

32.3 25.3

17.7

35 27.4 19.1

35.5 27.8

19.2

35.6 26.8

19.7

36.2 26

19.8

Boy
(m) 1.532 1.54 1.589 1.568 1.574 1.568 1.597 1.647 1.535 1.533 1.572 1.575 1.483 1.524 1.529 1.525 1.445 1.431 1.58 1.56 1.523 1.442 1.477 1.478 1.595 1.595 1.708 1.708 1.763 1.740

2527. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seralarda toprak solarizasyonu uygulamalarının etkinliğinin araştırılması ve toprak profilinde sıcaklık dağılımının matematiksel modellenmesi - Sayfa 143
4. BULGULAR VE TARTIŞMA Yusuf TÜLÜN Çizelge 4.25. Sera-dışı parsellerde 5 cm toprak derinliğinde ölçülen günlük en büyük (maksimum) ve en küçük (minimum) sıcaklık değerleri SERA dışı - 5 cm P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ORTAM TARİH max min max min max min max min max min max min max min max min oC 17.07.09 45.9 31.7 45.7 32.1 44.3 30.7 43.8 30.4 43.9 30.9 45.5 29.0 35.5 26.3 35.0 22.9 18.07.09 45....
Depo koşullarında patates (Solanum tuberosum L.) yumrularının sürmesi üzerine karvon içeren uçucu yağların etkisi - Sayfa 208
Ek Çizelge 9. Farklı uygulamalar yapılarak değişik sıcaklıklarda 6 ay süre ile depolanan patates yumrularının cips verimleri (%) Depo Sıcaklığı Uygulamalar Depolama Süresi (gün) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Ort. Kimyon 32.0 32.1 32.3 32.4 32.6 32.7 32.6 33.0 32.8 32.7 32.7 32.8 32.6 Nane 32.5 32.6 32.6 32.8 32.8 33.0 33.0 33.1 33.2 33.2 33.0 33.1 32.9 5 oC Dereotu...
Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde tohuma ön işlem ve azot dozu uygulamalarının kış öncesi büyüme özellikleri ile tane verimi ve kalite özelliklerine etkileri - Sayfa 102
2007-08 Çizelge 4.47. Farklı buğday çeşitlerinde ekim öncesi tohum uygulamaları ve azot dozlarının hasat indeksi (%) üzerine etkileri Yıl Çeşit N dozu (kg/da) Kontrol Tohum uygulamaları Saf su GA3 (ppm) 100 200 Ortalama Dağdaş-94 0 5 10 15 30.4 29.3 29.3 30.1 28.7 28.7 28.2 30.8 29.0 30.9 27.9 27.1 29.2 30.7 29.7 26.8 29.6 29.5 29.4 28.2 ...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deneklerin
bacak
uzun
erka
gözd
aözd


27. SAYFA ICERIGI

Tablo-6: Deneklerin oturma yüksekliği, kulaç, uyluk, alt-bacak, üst-kol, dirsek-el bileği ve el uzunluğu ölçümleri.

İSİM
B.Özg N.Özg A.Özd G.Özd P.Ö. Ç.Ö.
S. 1. N. 1.
M.T. Mel. T. Ez. D. Es.O S.F. Ö.F. G.E. N.E. E.A. Em.A B. A. N.A M.K. S.K. Erk.A EA. G.B. B.B. Z.B. N.B. B.Ç. A.Ç.

Oturma
Yüksekliği
(cm)
75.6

Uyluk Uzun. (cm)
34

75.1 33

84.9 35

83.5 34.5

65.7 35

66 36.5

64.6 39

68.2 42

62.7 37

62.1 36

74.3 38

76.4 39.5

68.7 35.5

71 38

72.3 37.5

73.3 38.5

68.7 35

68 34.5

71.6 41

71.6 42

77.4 37

75.1 35.5

64.5 40

64.3 39

78.2 .;
77.8

42.5 41

90.1 43

90 43

92 43

91.8 43

Alt Bacak
Uzunluğu
(cm) 32 29.3 32 33 36.4 34.5 38.4 39.2 34.4 33.3 37.5 36.5 33.5 34.6 32.1 33.1 29.6 27.4 33.1 31.4 32.2 28.8 32.4 31.1 34.6 34.3 33.6 34.4 36.1 36.4

Kulaç Uzun. (cm) 1.53 1.52 1.595 1.585 1.59 1.589 1.678 1.69 1.505 1.50 1.545 1.545 1.50 1.54 1.56 1.555 1.405 1.41 1.58 1.57 1.57 1.4 1.52 1.52 1.59 1.592 1.735 1.752 1.76 1.75

üst Kol Uzun. (cm)
21.5

Dirsek el bileğ; (cm)
24.4

El Uzun. (cm)
17.1

30.8 26

17.5

32.1 24.9

17.8

32.5 24.8

18.6

32.7 24.9

17.9

32.4 25.3

18

33.6 25.8

17.6

35 26.3 18.4

S0.4 23.3

16.7

31.2 23.4

16.4

31.5 25.2

17

30.5 23.2

17.3

30.7 23.6

15.9

31.5 24.8

16.1

30.3 24.5

19.4

30.5 24.2

18.2

29.9 22

16.1

29.2 21.9

15.8

32.2 24.9

17.1

32.1 25.7

16.6

31.6 25.1

18.6

29.9 22.1

16.4

30.1 24.9

17.1

30.1 23.9

17.1

32.5 24

17.1

32.3 25.3

17.7

35 27.4 19.1

35.5 27.8

19.2

35.6 26.8

19.7

36.2 26

19.8

Boy
(m) 1.532 1.54 1.589 1.568 1.574 1.568 1.597 1.647 1.535 1.533 1.572 1.575 1.483 1.524 1.529 1.525 1.445 1.431 1.58 1.56 1.523 1.442 1.477 1.478 1.595 1.595 1.708 1.708 1.763 1.740

25single.php