Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ Önce ve sonra doğan grupların çevre ölçümlerinden elde edilen değerlere
göre, uyluk çevresi %0.2, baldır çevresi %0.9, üst – kol çevresi %0.9, alt-kol çevre ölçümü ise 0.18 olarak belirlenmiş ve gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit e:dilememiştir(p>O. 05).
Tablo-7: Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki Uyluk, Baldır, üst-kol ve alt-kol çevresi ölçüm değerleri.

PARAMETRE UYLUK ÇEVRE (cm) BALDIR ÇEVRE (cm) ÜST – KOL ÇEVRE (cm) ALT – KOL ÇEVRE (cm)

GRUP/ 46.1 4.1 39-52 32.07 2.4 27-35.5 23.04 2.3 19-26.2 21.5 1.4 18.8-24

GRUP// 46.2 5 36-54 32.3 2.4 28-36 23.3 2.6 18.6-27.5 21.51.4 19-24

L1S% 0.2 0.9 1.3
0.2

LlS % : Gruplar arası korelasyon değeri

2628. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Balerinlerde yeme bozuklukları, amenore ve osteoporozis görülme durumunun (kadın sporcu triadı) saptanması - Sayfa 79
64 Tablo 4.3. Grupların ÜOKÇ, bel, kalça ölçümleri ve bel/kalça oranlarının ortalama değerleri ve önem kontrolü 1. grup (x ± SD) (en alt-en üst) M 2. grup (x ± SD) (en alt-en üst) M Üst Orta Kol Çevresi (cm) 22.8±1.63 (58-70) 64.8 23.4±1.47 (60-74) 64 t:-1.151* Bel (cm) 64.8 ±2.93 89.7 (83.5-100.0) 64.2±3.24 (81-95) 90 t:0.595* Kalça (cm) 89.6 ±4.3...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ölçüm
çevre
ölçümleri
baldır
çevresi
uyluk


28. SAYFA ICERIGI

ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ Önce ve sonra doğan grupların çevre ölçümlerinden elde edilen değerlere
göre, uyluk çevresi %0.2, baldır çevresi %0.9, üst – kol çevresi %0.9, alt-kol çevre ölçümü ise 0.18 olarak belirlenmiş ve gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit e:dilememiştir(p>O. 05).
Tablo-7: Önce doğan (grup 1) ve sonra doğan (grup il) gruplar arasındaki Uyluk, Baldır, üst-kol ve alt-kol çevresi ölçüm değerleri.

PARAMETRE UYLUK ÇEVRE (cm) BALDIR ÇEVRE (cm) ÜST – KOL ÇEVRE (cm) ALT – KOL ÇEVRE (cm)

GRUP/ 46.1 4.1 39-52 32.07 2.4 27-35.5 23.04 2.3 19-26.2 21.5 1.4 18.8-24

GRUP// 46.2 5 36-54 32.3 2.4 28-36 23.3 2.6 18.6-27.5 21.51.4 19-24

L1S% 0.2 0.9 1.3
0.2

LlS % : Gruplar arası korelasyon değeri

26single.php