Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


ÖZET
Bu çalışmaya yaşları (14.31.1) 13-16 yaşlarında monozigot (MZ) 10 bayan, 5 erkek çift olmak üzere, 15 çift, ikiz ailerinin izinleriyle çalışmaya alınmıştır. Deneklerin monozigot oldukları ve hangi kardeşin daha önce dünyaya geldiği ailelerinden alınan bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Tespit edilebilen ikizler arasında dizigot (DZ) olan denek sayısı karşılaştırma için yeter sayıda olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemişlerdir.
Deneklerin vücut yağ yüzdelerinin hesaplanabilmesi için, biceps, triceps, pectoral, abdominal, suprailiac, thigh ve subscapular bölgeleri, çevre ölçümleri (boy, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, uyluk uzunluğu, baldır uzunluğu, üst-kol uzunluğu, dirsek-~! bileği uzunluğu, el bileği) , fiziksel özellikler( vücut ağırlığı, Vücut kütle indeksi Body Mass lndex BMI, maksimal oksijen alma kapasitesi testi)
ölçülmüştür.3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

14-16 yaş kız ve erkek basketbol öğrencilerinde iki aylık sadece pliometrik veya pliometrik ile yaygın interval antrenman programının birlikte uygulamasının fizyolojik değerlere etkisi - Sayfa 57
- Vücut Ağırlığı (kg): Deneyin üzerinde ağırlığı hiç etkilemeyecek bir çorap ve şort, tişört olduğu halde, baş karşıya bakacak pozisyonda ölçüm yapıldı. - Vücut Yağ Yüzdesi Ölçümü: Deneklerin abdominal, triceps, suprailiak, subscapula, baldır deri kıvrım kalınlıkları, fleksiyonda biseps çevresi, el bileği çevresi, karın çevresi ve baldır çevresi alındıktan sonra; 15-24 yaş erkek sporcular için A...
Basketbol antrenmanının 10-12 yaş grubu kız ve erkek sporcuların bazı fiziksel, psikomotor ve antropometrik özellikler üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 9
VIII 3.5.5.1. Vücut Yağ Yüzdesinin Hesaplanması (VYY)........................................................................... 50  3.6. İSTATİSTİK YÖNTEM.................................................................................................................. 51  IV. BÖLÜM: BULGULAR ............................................................................................................

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vücut
denek
arasında
uzunluğu
çift
ağırlığı


3. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Bu çalışmaya yaşları (14.31.1) 13-16 yaşlarında monozigot (MZ) 10 bayan, 5 erkek çift olmak üzere, 15 çift, ikiz ailerinin izinleriyle çalışmaya alınmıştır. Deneklerin monozigot oldukları ve hangi kardeşin daha önce dünyaya geldiği ailelerinden alınan bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Tespit edilebilen ikizler arasında dizigot (DZ) olan denek sayısı karşılaştırma için yeter sayıda olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemişlerdir.
Deneklerin vücut yağ yüzdelerinin hesaplanabilmesi için, biceps, triceps, pectoral, abdominal, suprailiac, thigh ve subscapular bölgeleri, çevre ölçümleri (boy, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, uyluk uzunluğu, baldır uzunluğu, üst-kol uzunluğu, dirsek-~! bileği uzunluğu, el bileği) , fiziksel özellikler( vücut ağırlığı, Vücut kütle indeksi Body Mass lndex BMI, maksimal oksijen alma kapasitesi testi)
ölçülmüştür.single.php