Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağ yoğunluğu ve tahmini deri altı yağ oranları
=göz önüne alındığında çiftler arası farklılıklar (r 0.7) kardeşler arasındaki
farklılıklardan 3 katı daha fazla tesbit edilmiştir(20).

Aynı çalışmada fazla alınan yağ yoğunluğu dikkate alındığında çift yumurta ikizleri arasındaki yağ dağılımı, karın bölgesinde belirginleşmektedir(P<0.01 ). Bu benzerlik diğer ikizler arasındaki kıyaslamada 6 kat fazladır(r=0.7). Sonuç olarak, tek yumurta ikizleri arasındaki u.2:.un zaman fazla beslenmeye karşı gösterdikleri benzerlikler, kilo ve yağ dağılımı faktörlerine bakıldığı zaman genetik faktörlerin etkin olduğu kanısına varılmıştır. Bu faktörler enerji depolamanın yağ veya yağsız tabaka halinde mi olacağını da etkilemektedir(20). Bu sonuçta bizim çalışmamızda tespit etmeye çalıştığımız vücut yağ yüzdelerinin anlamlı farklılık oluşmamasını desteklemektedir. Tablo. 9. 12 Monozigot ikizin farklı beslenmeye gösterdikleri tepki Kilo Body mass index percent fat fat mass(kg.) ,, Fat free mass(kg.) Body energy Aşırı beslenmeden önce Aşırı beslenmeden sonra 60.3 + 8.0 68.48.2 19.7 2.0 22.42.0 11.3+5.0 17.85.l 6.93.5 12.34.5 53.4+6.6 56.16.7 497142 719176 2931. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spor lisesi ve fen lisesi öğrencilerinin sportif aktivite düzeylerinin vücut kompozisyonu ve kemik mineral yoğunluğu üzerine etkileri - Sayfa 43
Kontrol n: 30 öğrenci seçilmiştir. Kemik Mineral Yoğunluğu ve vücut kompozisyonlarını etkileyecek herhangi bir hastalığı olanlar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin beslenme standardı açısından benzer gıdalarla beslendikleri var sayılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli çalışma izinleri alınmıştır. Öğrenciler, Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi normları...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vücut
kilo
fazla
faktörler
ikizler
yumurta


31. SAYFA ICERIGI

Vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağ yoğunluğu ve tahmini deri altı yağ oranları
=göz önüne alındığında çiftler arası farklılıklar (r 0.7) kardeşler arasındaki
farklılıklardan 3 katı daha fazla tesbit edilmiştir(20).

Aynı çalışmada fazla alınan yağ yoğunluğu dikkate alındığında çift yumurta ikizleri arasındaki yağ dağılımı, karın bölgesinde belirginleşmektedir(P<0.01 ). Bu benzerlik diğer ikizler arasındaki kıyaslamada 6 kat fazladır(r=0.7). Sonuç olarak, tek yumurta ikizleri arasındaki u.2:.un zaman fazla beslenmeye karşı gösterdikleri benzerlikler, kilo ve yağ dağılımı faktörlerine bakıldığı zaman genetik faktörlerin etkin olduğu kanısına varılmıştır. Bu faktörler enerji depolamanın yağ veya yağsız tabaka halinde mi olacağını da etkilemektedir(20). Bu sonuçta bizim çalışmamızda tespit etmeye çalıştığımız vücut yağ yüzdelerinin anlamlı farklılık oluşmamasını desteklemektedir. Tablo. 9. 12 Monozigot ikizin farklı beslenmeye gösterdikleri tepki Kilo Body mass index percent fat fat mass(kg.) ,, Fat free mass(kg.) Body energy Aşırı beslenmeden önce Aşırı beslenmeden sonra 60.3 + 8.0 68.48.2 19.7 2.0 22.42.0 11.3+5.0 17.85.l 6.93.5 12.34.5 53.4+6.6 56.16.7 497142 719176 29single.php