Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Biyolojik ebeveynler ve çocukları üzerinde yapılan araştırmanın korelasyon kat sayısı 0.2 iken ebeveynler ve evlat edindikleri çocuklar üzerinde yapılan araştırmanın korelasyon kat sayısı 0.1 ‘dir(21-22).
Stunkard ve Mac Donald(24) aynı ya da farklı yerlerde büyütülmüş tek ve çift yumurta ikizlerinin BMl’leri araştırmıştır. Şişmanlığın %30’dan %100’e varan değerlerde genetik olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Üzerinde bu araştırmaların yapıldığı çocuklar, farklı ortamlarda büyütülmüşlerdi. Başka bir deyişle ikizlerin aynı ortamda, çevrede büyümelerinin BMl’larının aynı olması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Elbette bu bulgular yeme alışkanlıkları fiziksel aktivite düzeylerinin kilo ve vücut yapısı etkisi konusunda bildiklerimizle tamamen zıttır.
Kanada’da11.884 farklı evde yaşayan 18.073 kişi üzerinde BMI ve içinde yaşanılan çevre konusunda yapılan araştırmada korelasyon kat sayıları 5 farklı akraba grubundan elde edilmiştir(21 ). Karı-kocalar, ebeveynler-çocuklar, kardeşler, amca(teyze)-yeğen, büyükbaba (büyükanne) -torun. Sonuçlar tablo 1O’da görülmektedir. Kat sayılar şu şekildedir.
3133. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anne-babanın mizaç ve karakter özelliklerinin çocuktaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve karşı gelme belirtileri üzerine etkisi - Sayfa 31
sıfıra yakın veya etkinin olmadığı ifade edilmiştir (39). Ebeveyn değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan bu çelişki oldukça önemlidir. Alınan sonuçlar dizigot ikizlerin randomize bir şekilde eşleştirilen iki çocuktan farklı olmadıkları anlamına gelmektedir. Ebeveyn mizaç değerlendirmelerinde genetik etki tutarlı bir şekilde gösterilmesine rağmen evlatlık çalışmalarında bu etki gösterilememiştir...
G protein sinyal düzenleyici 4 geninin şizofreni ile ilişkisi - Sayfa 28
2.2.1. Aile Çalışmaları Yapılan aile çalışmaları hasta yakınlarında şizofreni görülme riskinin kontrollerin akrabalarına oranla yaklaşık 10 kat fazla olduğunu göstermiştir (3). Ancak bu, bir hastalığın genetik olduğunu söylememektedir. Çevresel etkenler de genetik yapı üzerinde oldukça etkilidir (45). Herhangi bir akrabasında şizofreni olmayan kişilerin hastalığa yakalanma riski yüzde birdir. Ai...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

farklı
çevre
genetik
aynı
yapılan
çocuklar


33. SAYFA ICERIGI

Biyolojik ebeveynler ve çocukları üzerinde yapılan araştırmanın korelasyon kat sayısı 0.2 iken ebeveynler ve evlat edindikleri çocuklar üzerinde yapılan araştırmanın korelasyon kat sayısı 0.1 ‘dir(21-22).
Stunkard ve Mac Donald(24) aynı ya da farklı yerlerde büyütülmüş tek ve çift yumurta ikizlerinin BMl’leri araştırmıştır. Şişmanlığın %30’dan %100’e varan değerlerde genetik olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Üzerinde bu araştırmaların yapıldığı çocuklar, farklı ortamlarda büyütülmüşlerdi. Başka bir deyişle ikizlerin aynı ortamda, çevrede büyümelerinin BMl’larının aynı olması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Elbette bu bulgular yeme alışkanlıkları fiziksel aktivite düzeylerinin kilo ve vücut yapısı etkisi konusunda bildiklerimizle tamamen zıttır.
Kanada’da11.884 farklı evde yaşayan 18.073 kişi üzerinde BMI ve içinde yaşanılan çevre konusunda yapılan araştırmada korelasyon kat sayıları 5 farklı akraba grubundan elde edilmiştir(21 ). Karı-kocalar, ebeveynler-çocuklar, kardeşler, amca(teyze)-yeğen, büyükbaba (büyükanne) -torun. Sonuçlar tablo 1O’da görülmektedir. Kat sayılar şu şekildedir.
31single.php