Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bu konuda yapılan bir araştırmada 22 çift monozigot ikiz ve 31 çift dizigot ikiz kullanılmıştır. Bu araştırma sonunda kalıtımın etkisinin %45 olduğu bulunmuştur. Fakat kalıtımın etkisinin enerji harcamasının normal metabolizma düzeyinin altı katına çıkarıldığında ortadan kalkdığı gözlenen sonuçlar
arasındadır.(16)
Benzer deneyde kalıtımın nefes alıp verme üzerinde de etkili olduğu ve insanların kalıtım yoluyla geçen bazı özellikleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla lipid ve karbonhidratı nefes yoluyla harcadıkları ortaya çıkarılmıştır(25).
Tek ve çift yumurta ikizlerinde, ebeveyn ve çocuklar üzerinde yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra metabolizmanın durumu konusunda araştırma yapılmıştır(26-27). Metabolizmanın çalışma düzeyi yaşa, cinsiyete, vücut ağırlığına ve yapısına göre ayarlandığında kalıtımın bu konuda önemli olduğu ortaya çıkmış ve kalıtımın etkisi %40 olarak bulunmuştur.
Bu araştırma sonuçları, Hint aileleri üzerinde metabolizmanın normal çalışması sırasında yapılan araştırma sonuçlarında da bulunmaktadır(22).
Araştırma deneklere 1000 kalorilik karbonhidrat yeme(!i verildikten sonra yapılmıştır. Test için verilen yemekten 4 saat sonra ve bu zaman içinde geçen sürede metabolizmanın. çalışmasının %40 oranında kalıtımla ilgili olduğu ortaya
çıkmıştır.
3335. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polikistik over sendromlu ergen kızlarda ilişkili olabilecek polimorfizmlerin moleküler tanı yöntemleri ile saptanması - Sayfa 24
Hasta bireylerin ailelerinde hiperandrojenemiye ek olarak, insülin direnci prevalansı bildirilmiştir. Türk populasyonunda, Yıldız ve arkadaşları, 52 PKOS hastası ve bu hastaların 102 akrabası üzerinde çalışmışlardır. Araştırmacılar, cinsiyet, yaş, pre veya post menapozal durum gibi ölçütlere göre oluşturulmuş kontrol grupları ile PKOS’lu hastaların akrabalarını karşılaştırmışlar ve PKOS hastaların...
Gaziantep üniversitesi merkez kampüsündeki lisans öğrencilerinde alkol ve madde kullanma durumu - Sayfa 36
15 metabolitlerine değil, alkollü içki içinde bulunan diğer uçucu maddelere bağlıdır. Bu maddeler içkide ne kadar azsa, nefesteki koku o kadar hafif olur (46). 2. 2. 1. 5. Alkol ve Madde Bağımlılığının Etyolojisi Alkol ve madde bağımlılığında tek neden aramamak ve çok etkenli bir bozukluk olduğunu kabul etmek gerekir (31,37). Alkol ve madde bağımlılığının etyolojisi biyolojik ve psikososyal-ekon...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araştırma
çift
çalışma
kalıtım
zaman
üzerinde


35. SAYFA ICERIGI

Bu konuda yapılan bir araştırmada 22 çift monozigot ikiz ve 31 çift dizigot ikiz kullanılmıştır. Bu araştırma sonunda kalıtımın etkisinin %45 olduğu bulunmuştur. Fakat kalıtımın etkisinin enerji harcamasının normal metabolizma düzeyinin altı katına çıkarıldığında ortadan kalkdığı gözlenen sonuçlar
arasındadır.(16)
Benzer deneyde kalıtımın nefes alıp verme üzerinde de etkili olduğu ve insanların kalıtım yoluyla geçen bazı özellikleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla lipid ve karbonhidratı nefes yoluyla harcadıkları ortaya çıkarılmıştır(25).
Tek ve çift yumurta ikizlerinde, ebeveyn ve çocuklar üzerinde yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra metabolizmanın durumu konusunda araştırma yapılmıştır(26-27). Metabolizmanın çalışma düzeyi yaşa, cinsiyete, vücut ağırlığına ve yapısına göre ayarlandığında kalıtımın bu konuda önemli olduğu ortaya çıkmış ve kalıtımın etkisi %40 olarak bulunmuştur.
Bu araştırma sonuçları, Hint aileleri üzerinde metabolizmanın normal çalışması sırasında yapılan araştırma sonuçlarında da bulunmaktadır(22).
Araştırma deneklere 1000 kalorilik karbonhidrat yeme(!i verildikten sonra yapılmıştır. Test için verilen yemekten 4 saat sonra ve bu zaman içinde geçen sürede metabolizmanın. çalışmasının %40 oranında kalıtımla ilgili olduğu ortaya
çıkmıştır.
33single.php