Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Aynı deneyler 6 çift ikiz üzerinde de yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda fazla beslenme yoluyla değişen metabolizma çalışma düzeyinin ikizler arasında çok benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Gittikçe daha açık görülmektedir ki kalıtımın etkisi aktivite düzeyine,

egzersiz yoluyla enerji kaybına, metabolizmanın dinlenme sırasında çalışmasına,

yenilen yemeğe, karbonhidratların ve yağların yakılmasına bağlıdır.

Fazla

kilo alma veya şişman olma konusunda kişiler arasında farklılıklar vardır. Fazla

enerji alımı, fazla yağ alımı ve düşük seviyede fiziksel aktivite şişmanlığa yol açan

faktörlerdir. Fakat beslenmenin üzerine birde enerji fazlası eklenirse yağ ve kilo

alımlarında kişiler arasında gözle görülür farklılıklar belirir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma yağ dokularını oluşturmaya yatkınlık, düşük düzeyde çalışan metabolizma ve yüksek nefes al;p verme oranın kilo alma ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Şişmanlığa yol açan bu 3 faktöründe kalıtımla ilgili olduğuna dair bazı kanıtlarda vardır(12).

Maksimum aerobik güç üzerine kalıtımın etkisini araştırmak için ikizler üzerinde yapılan araştırmada, aynı şehirde büyüyen ve ailelerinin sosyoekonomik durumları birbirine benzeyen 15 tek yumurta ikizi ve 15 çift yumurta ikizi üzerinde çalışılfoış v.e maksimum oksijen değerlerindeki çiftler arası farklılık çift yumurta ikizlerde, tek yumurta ikizlerine oranla daha fazla bulL!nmuştur(7).

3436. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Obez ve fazla kilolu çocuklarda sol ventrikül fonksiyonlarının doku dopler ekokardiyograf ile değerlendirilmesi - Sayfa 8
bir oranında şişmanlığın çocukluk hatta süt çocukluğu devresinden itibaren başladığı ileri sürülmektedir (30). Yaş ilerledikçe fiziksel aktivite azalır ve bu nedenle de enerji ihtiyacı azalmaktadır. Böylece vücut ağırlığının artması ile yaş arasında pozitif bir ilişki vardır. Yaş ilerledikçe şişmanlığın sıklığı artmaktadır (30). Cinsiyet: Her vücut ağırlığı birimi için kadınlar erkeklerden daha ...
Isparta Eğirdir ilçesi 15?49 yaş evli kadınlarda obesite prevalansı ve ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 17
6 anne babaların çocukları zayıf, şişman anne babaların çocukları şişman olmakta; şişman çocukların kardeşlerinde, olmayanlara göre obesite daha sık görülmektedir (16). Her iki ebeveyn obes ise, çocuğun obes olma olasılığı %80, sadece biri obes ise %40, her ikisi de obes değilse %7 oranında bulunmuştur. İkizlerde yapılan çalışmalarda, obesitede genetik eğilim fikrini desteklemektedir. Monozigot i...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kilo
ikiz
ikizler
fazla
etkisi
şişman


36. SAYFA ICERIGI

Aynı deneyler 6 çift ikiz üzerinde de yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda fazla beslenme yoluyla değişen metabolizma çalışma düzeyinin ikizler arasında çok benzerlik gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Gittikçe daha açık görülmektedir ki kalıtımın etkisi aktivite düzeyine,

egzersiz yoluyla enerji kaybına, metabolizmanın dinlenme sırasında çalışmasına,

yenilen yemeğe, karbonhidratların ve yağların yakılmasına bağlıdır.

Fazla

kilo alma veya şişman olma konusunda kişiler arasında farklılıklar vardır. Fazla

enerji alımı, fazla yağ alımı ve düşük seviyede fiziksel aktivite şişmanlığa yol açan

faktörlerdir. Fakat beslenmenin üzerine birde enerji fazlası eklenirse yağ ve kilo

alımlarında kişiler arasında gözle görülür farklılıklar belirir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma yağ dokularını oluşturmaya yatkınlık, düşük düzeyde çalışan metabolizma ve yüksek nefes al;p verme oranın kilo alma ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Şişmanlığa yol açan bu 3 faktöründe kalıtımla ilgili olduğuna dair bazı kanıtlarda vardır(12).

Maksimum aerobik güç üzerine kalıtımın etkisini araştırmak için ikizler üzerinde yapılan araştırmada, aynı şehirde büyüyen ve ailelerinin sosyoekonomik durumları birbirine benzeyen 15 tek yumurta ikizi ve 15 çift yumurta ikizi üzerinde çalışılfoış v.e maksimum oksijen değerlerindeki çiftler arası farklılık çift yumurta ikizlerde, tek yumurta ikizlerine oranla daha fazla bulL!nmuştur(7).

34single.php