Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bu çalışmadan maksimum oksijen kullanımı şeklinde ifade edilen aerobik kapasite ölçümlerindeki farklılıkların %93’e kadar olan kısmından yanlız başına kalıtımın sorumlu olduğu sonucu ortaya konmuştur. Aynı Ş6kilde laktik asid sisteminin ve maksimum kalp nabzının, sırasıyla %81 ve %86 oranında genetik olarak tayin edildiği ortaya konmuştur(?). Kalıtımın etkilerini gözönünde bulundurarak V02max üzerindeki Klissauras (1971) aerobik kapasiteyi erkek 25 ikiz üzerinde ölçmüş yaşları 7-13 olan bu i~izlerde egzersiz boyunca 02 tüketim kapasitelerinde şaşırtıcı bir benzerlik bulmuştur. Bu araştırma bizim de fiziksel özellikler içinde araştırdığımız V02Max oranını desteklemektedir.
Bu benzerliğin tek yumurta ikizlerinde daha çok olc.,ı ığu görülmüştür. V02Max’da çiftler arasındaki büyük farklılık 3.5 ml/kg/min. olarak bulunmuştur. Ayrıca tek yumurta ikizlerinde anaerobik güç oranı %86 olarak bulunmuştur. Bu da fiziksel mekanizmaların kalıtımla sınırlandırılabileceğini göstermiştir.
Başka bir çalışmada yine ikizlerde yavaş ve hızlı kas liflerinin dağılımı incelenmiş ve lif tipi dağılımının erkeklerde %99.5 kadınlarda %92.2 oranında genetik olarak kontrol edildiği gösterilmiştir(9).
Fox’un(26) da belirttiği gibi antrenmanla kazanılan uyumlar belirli bir gelişme sağlamaktadır. Ancak kazanılan bu özelliklerin ulaşabileceği en üst sınır kalıtsal olarak belirlenmektedir.
3537. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kişilik özelliklerinin stres düzeyine etkisi ve stresle başa çıkma yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma - Sayfa 30
faktörler, aile faktörü, sosyal sınıf faktörü, coğrafi ve fiziki faktörler ile diğer faktörlerdir. 1.1.3.1. Kalıtımsal ve Bedensel Yapı Faktörleri Kalıtım anne babaların genetik özelliklerinin kuşaklar boyu çocuklara aktarılmasıdır. Bireyin saç rengi, göz rengi, boyu, yüz hatları, cinsiyeti gibi fenotipik özellikleri, kan grubu, taşıdığı ya da ileride yakalanabileceği hastalıklar gibi genotipik ...
NPY gen polimorfizmleri ve alkol bağımlılığı arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 33
1.1.5.3.2. Evlat Edinme Çalışmaları Evlat edinme çalışmaları, alkol bağımlılığı etiyolojisinde genetik faktörleri çevresel faktörlerden ayırt etmek için kullanılmıştır [10]. Evlat edinme çalışmaları, evlat davranışları (örneğin; alkol bağımlılığı) ile biyolojik ve evlat edinen bireylerin özellikleri arasındaki karşılaştırmalı uyum ya da ilişkiye dayalıdır. Evlat ve biyolojik ebeveynler arasındaki...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yumurta
ikiz
genetik
araştırma
ortaya
ikizlerinde


37. SAYFA ICERIGI

Bu çalışmadan maksimum oksijen kullanımı şeklinde ifade edilen aerobik kapasite ölçümlerindeki farklılıkların %93’e kadar olan kısmından yanlız başına kalıtımın sorumlu olduğu sonucu ortaya konmuştur. Aynı Ş6kilde laktik asid sisteminin ve maksimum kalp nabzının, sırasıyla %81 ve %86 oranında genetik olarak tayin edildiği ortaya konmuştur(?). Kalıtımın etkilerini gözönünde bulundurarak V02max üzerindeki Klissauras (1971) aerobik kapasiteyi erkek 25 ikiz üzerinde ölçmüş yaşları 7-13 olan bu i~izlerde egzersiz boyunca 02 tüketim kapasitelerinde şaşırtıcı bir benzerlik bulmuştur. Bu araştırma bizim de fiziksel özellikler içinde araştırdığımız V02Max oranını desteklemektedir.
Bu benzerliğin tek yumurta ikizlerinde daha çok olc.,ı ığu görülmüştür. V02Max’da çiftler arasındaki büyük farklılık 3.5 ml/kg/min. olarak bulunmuştur. Ayrıca tek yumurta ikizlerinde anaerobik güç oranı %86 olarak bulunmuştur. Bu da fiziksel mekanizmaların kalıtımla sınırlandırılabileceğini göstermiştir.
Başka bir çalışmada yine ikizlerde yavaş ve hızlı kas liflerinin dağılımı incelenmiş ve lif tipi dağılımının erkeklerde %99.5 kadınlarda %92.2 oranında genetik olarak kontrol edildiği gösterilmiştir(9).
Fox’un(26) da belirttiği gibi antrenmanla kazanılan uyumlar belirli bir gelişme sağlamaktadır. Ancak kazanılan bu özelliklerin ulaşabileceği en üst sınır kalıtsal olarak belirlenmektedir.
35single.php