Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Ailelerinden alınan bilgiler doğrultusunda önce ve sonra doğan olmak üzere iki grup oluşturuldu. Bu iki grup arasındaki vücut yağ yüzde ölçümleri, Durnin ve Womersly’in kız ve erkek çocuklar için geliştirmiş olduğu formüle göre hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda gruplar arasında istatistiki olarak anlamı ılık bulunamamıştır(P>O. 05).
Gruplar arasındaki çevre ölçümleri, uzunluk ölçümleri ve fiziksel ölçümlerin istatistiki değerlendirmelerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır(P>0.05) .
Araştırmamızda halk arasında yaygın olarak bilinen önce doğan kardeşin fiziksel olarak farklı olacağı çalışmamızda istatistiki olarak anlamlılık düzeyinde fark bulunamamış ve bu konuda herhangi bir lteratüre rastlanmamıştır. Ancak ikiz çalışmalarında birinci derecede akrabalarında dikkate alınması ve doğum sonrası beslenmeninde incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: İkiz, antropometrik özellikler, fiziksel özellikler, önce ve sonra doğan
24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı büyütme koşullarının Türkgeldi erkek kuzularında testis gelişimi üzerine etkileri ve testis özellikleri ile döl verimi arasındaki ilişkiler - Sayfa 71
58 Türkgeldi erkek kuzulannda 90. gün deneme başı testis hacimleri gruplara göre sırası ile 53.81 ± 6.735, 31.51 ± 2.739, 56.92 ± 8.743 ve 28.66 ± 2.246 cm3 olarak saptanmıştır. Deneme sonunda 356 günlük yaşta ise gruplardaki testis hacimleri yine sırası ile 266.81 ± 24.306, 277.46 ± 15.230, 322.15 ± 18.147 ve 275.02 ± 27.562 cm3 olarak saptanmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda, deneme başınd...
Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin antropometrik ve somatotip yapılarının incelenmesi - Sayfa 87
SONUÇ ve ÖNERİLER Karadeniz Teknik Üniversitesi BESYO‟da eğitim gören BESÖB ,YEB, AEB öğrencilerinin antropometrik ölçüler ve somatotip yapılarını karşılaştırmak için ölçümlerle yapılan istatistiki analizlerde AEB öğrencileri ve BESÖB öğrencilerinin antropometrik özelliklerinden calf çevre ölçümlerinde AEB lehinde anlamlı farklılıklar bulunmuş, diğer antropometrik özelliklerde anlamlı farklılıkla...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fark
grup
gruplar
arasında
ılık
bulunamamış


4. SAYFA ICERIGI

Ailelerinden alınan bilgiler doğrultusunda önce ve sonra doğan olmak üzere iki grup oluşturuldu. Bu iki grup arasındaki vücut yağ yüzde ölçümleri, Durnin ve Womersly’in kız ve erkek çocuklar için geliştirmiş olduğu formüle göre hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda gruplar arasında istatistiki olarak anlamı ılık bulunamamıştır(P>O. 05).
Gruplar arasındaki çevre ölçümleri, uzunluk ölçümleri ve fiziksel ölçümlerin istatistiki değerlendirmelerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır(P>0.05) .
Araştırmamızda halk arasında yaygın olarak bilinen önce doğan kardeşin fiziksel olarak farklı olacağı çalışmamızda istatistiki olarak anlamlılık düzeyinde fark bulunamamış ve bu konuda herhangi bir lteratüre rastlanmamıştır. Ancak ikiz çalışmalarında birinci derecede akrabalarında dikkate alınması ve doğum sonrası beslenmeninde incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: İkiz, antropometrik özellikler, fiziksel özellikler, önce ve sonra doğan
2single.php