Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


KAYNAKLAR 1-) ERDİN, T., Sporda Genetiğin Rolü Üzerine Çeşitlemeler.Spor Hekimliği Dergisi, Cilt No: 30, S. 43 – 55 1995 2-) YALÇINER, M., Süratin Mekanik ve Fizyolojik Özellikleri, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Yayınları Yayın No: 118 Ankara 1993 3-) BAGIRGAN, T., : Sürat Çalışmaları. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Yayınları Mart 1982 4-) HOWALD, H., Ultrastructure and Biochemical Function Of Skeletal Muscle in Twins. Ann Hum Biol. 3: 455-62, 1980 5) ERGEN. E., Spor Hekimliği Türk Tabibler Merkezi Konseyi, Spor Hekimliği
.Kolu Yayın No: 1 Ankara 1992 syf.33
6-) POLAT, C., Çocuklarda Aerobik Dayanıklılık antrenmanı . Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi sayı:19 1995/3 s. 30 -Türk Spor Vakfı Yayını 7-) GÖKBEL,H., Maksimal Aerobik Güç Ve Kalıtım. Spor Hel{imliği Dergisi 24: 79-~1, 1989
3840. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İşitme engelli öğrencilerden sportif müsabakalarda mücadele edenler ile etmeyenlerin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması - Sayfa 71
61    KAYNAKÇA Akay, V. (2008). İşitme Engellilerde Beden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Aktivitelerinin Eğitim Bütünlüğü Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Akkök, F. (2006). İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi Öğretmen El Kitabı. (4. basım). İstanbul: Özgür Yayınla...
Berlin Olimpiyatları ekseninde basında Türk sporu (1936-1938) - Sayfa 102
______________ ; “Milli Takımı Berlin’e Nasıl Götürebiliriz?”, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Nisan 1936. _____________ ; “Biz Ne Yapacağız? Hasımlarımız Kuvvetli, fakat Basketbolcularla Güreşçilerimizden Ümidimiz Fazladır”, Cumhuriyet Gazetesi, 2 Ağustos 1936. _____________ ; “Ucuz Spor”, Cumhuriyet Gazetesi, 26 Birinciteşrin (Ekim) 1938. ______________ ; “Spor ve Propaganda”, Cumhuriyet Gazetesi, 3 B...
Futbolda taraftar ve takım özdeşleşmesi(Trabzonspor örneği) - Sayfa 144
26. Bilgili A, “Vanspor Olgusunun Sosyolojik Boyutu”. 100. Yıl Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999; Cilt 1, Sayı 2: s. 33–43. 27. Mutlu K, “Sporda Anarşi ve Şiddet”. Türk Alman Diyaloğunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar, 1. Baskı. İstanbul: 1991. 28. Kıvanç H, Der: Soley Ş. “Futbol, Futbol… Niçin Hep Futbol”. Spor Yıllığı, İstanbul: Yenilik Basımevi; 1965. 29. Toker H....

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gençlik
ankara
yayın
müdürlüğü
genel
spor


40. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR 1-) ERDİN, T., Sporda Genetiğin Rolü Üzerine Çeşitlemeler.Spor Hekimliği Dergisi, Cilt No: 30, S. 43 – 55 1995 2-) YALÇINER, M., Süratin Mekanik ve Fizyolojik Özellikleri, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Yayınları Yayın No: 118 Ankara 1993 3-) BAGIRGAN, T., : Sürat Çalışmaları. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Yayınları Mart 1982 4-) HOWALD, H., Ultrastructure and Biochemical Function Of Skeletal Muscle in Twins. Ann Hum Biol. 3: 455-62, 1980 5) ERGEN. E., Spor Hekimliği Türk Tabibler Merkezi Konseyi, Spor Hekimliği
.Kolu Yayın No: 1 Ankara 1992 syf.33
6-) POLAT, C., Çocuklarda Aerobik Dayanıklılık antrenmanı . Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi sayı:19 1995/3 s. 30 -Türk Spor Vakfı Yayını 7-) GÖKBEL,H., Maksimal Aerobik Güç Ve Kalıtım. Spor Hel{imliği Dergisi 24: 79-~1, 1989
38single.php