Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


TEŞEKKÜR
Çalışmamın oluşmasında yardımlarını ve ilgisini esirgemeyen danışmanım Yard. Doç.Dr. H. Fevzi Toker’e, başta Doç. Dr. Hakan Gür olmak üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Spor Hekimliği Bilim dalında çalışan değerli arkadaşlarım Zekine Pündük ve Dr. Bedrettin Akova’ya tezin her aşamasında verdiği emek için Öğr. Gör. Türkan zen’e ve sabırlarından dolayı eşime ve kızıma teşekkür ederim.
4244. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dalgıçlarda dalış aktivitesi ile biyoempedans değişiklikleri - Sayfa 5
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim süresince kendisinden çok şey öğrendiğim hocam Sayın Prof. Dr. Maide ÇİMŞİT’e teşekkür ederim. Uzmanlık eğitimim boyunca her konuda bilgilerini bana aktaran, beni eğiten danışman hocam Sayın Doç.Dr. Salih AYDIN’a teşekkür ederim. Bana her zaman destek olan hocam Sayın Prof. Dr. Şamil AKTAŞ’a teşekkür ederim. Sayın Doç. Dr. Akın TOKLU’ya teşekkür ederim. Sayın Prof. Dr. N...
Relapsing remitting multipl skleroz hastalarında vestibüler semptomlar ve elektronistagmografi bulguları - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Tez çalışmam sırasında projenin oluşumu, hastaların değerlendirilmesi, verilerin toplanması, sonuçların irdelenerek istatistiksel analizlerin yapılması, kaynak desteği ve tartışmamın şekillendirilmesi sırasında değerli bilgi ve deneyimlerini benden esirgemeyen sayın hocam Doç. Dr. Levent Sinan Bir’e içten teşekkür ederim. Nöroloji eğitimim boyunca benimle bilgi ve deneyimlerini paylaşan...
Plazma elektrolitik oksidasyon teknolojisi uygulanan 6082 aluminyum alaşımının özelliklerinin araştırılması - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Öncelikle doktora tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Can KURNAZ'a teşekkür ederim. Mevcut doktora tez çalışma konusunu belirleyen Sayın Rektörüm Prof. Dr. Melunet Durman hocama doktora tezime yön verip, bizleri aydınlatmasından ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Doktora tez jürime teşekkür ederim. Mevcut doktora tez çalışmasında Cambridge Üniversitesi, İngiltere'de bulunduğum sürece ortak danı...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
ederim
arkadaşlarım
dolayı
bilim
yard


44. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Çalışmamın oluşmasında yardımlarını ve ilgisini esirgemeyen danışmanım Yard. Doç.Dr. H. Fevzi Toker’e, başta Doç. Dr. Hakan Gür olmak üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Spor Hekimliği Bilim dalında çalışan değerli arkadaşlarım Zekine Pündük ve Dr. Bedrettin Akova’ya tezin her aşamasında verdiği emek için Öğr. Gör. Türkan zen’e ve sabırlarından dolayı eşime ve kızıma teşekkür ederim.
42single.php