Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


GİRİŞ Kişiler arasındaki beceri farklılıklarının en çarpıcı olduğu alanın spor olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sporda üstün başarı gösteıenler hayranlık ve hayret uyandırırlar. Çoğu kimse bu üstünlüğü kişide doğuştan varolan yeteneklere bağlar. Ancak başarılı sporcuların bazı çevrelerde daha sık ortaya çıkışı çevresel etkilerin, yani kişinin sonradan kazandığı özelliklerin de önemli olduğunu işaret etmektedir(1 ).
Bütün insanlar temelde aynı anatomik yapıya sahip oldukları, aynı fizyolojik olayları içerdikleri ve aynı biyolojik güdülerle yaşamlarını sürdürdükleri halde birbirinin tıpatıp aynı, iki insana rastlamak olanaksızdır. ~1leyse kişinin bu tekliğini sağlayan mekanizmalar nelerdir ?
35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spor pazarlamasında internetin kullanımı: türkiye futbol süper ligi takımlarının ağ ortamında pazarlama açısından incelenmesi - Sayfa 40
31 Spor tüketimi kavramı, spor ile ilgili oyunları, resmi işleri, izleme, dinleme, okuma ve koleksiyon yapma gibi birçok konuyu kapsar. Bunları yapanlar da spor tüketicileridir. Önemli olan spor tüketicisinin davranışıdır. Tüketici davranışı, insan davranışının alt bölümünü oluşturur. Tüketici davranışı incelenirken varsayımlar ve özellikler ele alınmalıdır. Bu özellikler yedi ana konuda toplanab...
Vücut geliştirme sporu yapanlar ve spor salonuna giden aktif bireylerin, bazal metabolizma hızı ve bazı antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması - Sayfa 17
1 1. GİRİŞ VE AMAÇ Teknolojinin hızla gelişmesi, fiziksel olarak yaptığımız bir çok işi teknolojik aletlerin yapmasına neden olmuştur. Bu gelişimin insana yarar mı zarar mı sağladığı ise cevaplanması gereken bir sorudur. Bu aletlerin kullanımına bağlı olarak insanın kendisine ayıracağı boş vakit artmış, ancak kişiler bu boş vakitleri aktif olarak geçireceklerine daha hareketsiz bir yaşamı seçmiş...
Polimetrik ve direnç egzersizlerinin, zihinsel engelliçocukların (10-15 yaş ) kol ve bacak güç-kuvvet gelişimlerine etkisinin incelenmesi - Sayfa 34
uğraşarak engellileri kapandıkları evlerinden çıkarmak, sosyal bir çevre yaratarak onların toplumla kaynaşmasını sağlamak mümkün olacaktır. Bilim adamları; özürlü kişiler için sporun değeri hakkında şeffaf olmanın çok önemli olduğunu düşünürler ve primer amacı belirtirler. Bunlar; -Harekette eğlence -Yarışmada hoşnutluk ve sevinç. - Memnuniyet, başarmak için normal ve sağlıklı istek verebilme. B...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kişiler
spor
aynı
insanlar
ortaya
ancak


5. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ Kişiler arasındaki beceri farklılıklarının en çarpıcı olduğu alanın spor olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sporda üstün başarı gösteıenler hayranlık ve hayret uyandırırlar. Çoğu kimse bu üstünlüğü kişide doğuştan varolan yeteneklere bağlar. Ancak başarılı sporcuların bazı çevrelerde daha sık ortaya çıkışı çevresel etkilerin, yani kişinin sonradan kazandığı özelliklerin de önemli olduğunu işaret etmektedir(1 ).
Bütün insanlar temelde aynı anatomik yapıya sahip oldukları, aynı fizyolojik olayları içerdikleri ve aynı biyolojik güdülerle yaşamlarını sürdürdükleri halde birbirinin tıpatıp aynı, iki insana rastlamak olanaksızdır. ~1leyse kişinin bu tekliğini sağlayan mekanizmalar nelerdir ?
3single.php