Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Bu mekanizmaların bazılarının, kişinin kendi genetik mirasının özelliklerinden doğduğunu, bir diğer grup mekanizmanın ise kişinin çevresine uyumu sürecinde gelişip, bu uyumun sonucu, tersinmez değişimlere uğradığı söylenebilir.
Ayrıca genlerin (veya kalıtım birimleri) kişiliği değil, kişinin çevresine göster.eceği uyumun biçimini saptadığı belirtilmektedir(1 ).
Kalıtımın egzersiz performansına etkisi, giderek artan bir ilginin odağı olmuştur. Bazı araştırmacılar genetik değişkenliğin, bireyler arasındaki fizyolojik ve metabolik kapasite farklarından ne oranda sorumlu olduğu konusuna
eğilmişlerdir.
Sürat en fazla yeteneğe dayanan kondisyonel özellik olarak görülmektedir. Bunun en güzel örneğini olarak Batı Almanya Atletizm Federasyonunun atletlerinde görmekteyiz. Bu sprinterlerin çalışma düzeyleri yüksek derecede arttırıldığı halde verim düzeyleri kuvvet ve dayanıklılık sporcularının verim düzeylerine göre artış göstermemiştir. “Sprinter doğar, mukavemetçi yaratılır” özdeyişinde olduğu gibi yetenekle olan sınırlama süratle ilgili yarışma dallarında kuvvet ve dayanıklılık gerektiren branşlara göre kolayca giderilemez(2,3).
46. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aynı antrenman cetveline sahip cimnastik milli takımı ve milli takım düzeyine ulaşamamış erkek cimnastikçiler arasında fiziksel uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması - Sayfa 40
Deliceoğlu, G. ve arkadaşlarının (1999) yaptıkları çalışmada; iyi sürat değerlerine sahip olanlar çabukluk açısından da iyi değerlere sahip oldukları gözlenmiştir.(24) Sürat yeteneği birçok spor türtinde verimliliği belirleyen önemli bir motorik özellik olduğu için mümkün olduğunca erken yaşlardan itibaren amaca yônelik olarak eğitilmesi gerekir. Yapılan araştırmalar süratin geliştirilmesindeki ...
Esneklik çalışmalarının kuvvet gelişimi üzerindeki etkisi - Sayfa 32
20 azaldıkça, maksimal kuvvet kullanımı gereksinimi de azalmaktadır. Maksimal kuvvet, sprinterlerde veya büyük sıçrama yeteneği gerektiren spor dallarında süratle birleştirildiği gibi, kürek sporunda olduğu gibi dayanıklılık ile de birleştirilebilir. Bazı spor dallarında, sporcunun kuvveti ile kilosu arasındaki ilişkiye bakılmaz. Kişi ne ağırlıkta olursa olsun, önemli olan maksimal kuvvet değeri...
Adolesan taekwondocuların fiziksel ve motor gelişimlerinin incelenmesi - Sayfa 36
26 2.7.3. Süratin Anatomik ve Fizyolojik Temelleri 1) Bir kasın kasılma hızı liflerin tipine bağlıdır. Tip II(beyaz) liflere fazla oranda sahip olanlar daha süratlidir. 2) Sürat, kasların maksimal kuvvetine ve koordinasyon yeteneğine bağlıdır. Yüksek maksimal kuvvet adım sayısını arttırarak hareket süresini azaltır. 3) İyi bir maksimal kuvvete sahip olanlarda ATP-CP rezervi daha fazladır. Aynı...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellik
verim
kuvvet
dayanıklılık
sürat
çalışma


6. SAYFA ICERIGI

Bu mekanizmaların bazılarının, kişinin kendi genetik mirasının özelliklerinden doğduğunu, bir diğer grup mekanizmanın ise kişinin çevresine uyumu sürecinde gelişip, bu uyumun sonucu, tersinmez değişimlere uğradığı söylenebilir.
Ayrıca genlerin (veya kalıtım birimleri) kişiliği değil, kişinin çevresine göster.eceği uyumun biçimini saptadığı belirtilmektedir(1 ).
Kalıtımın egzersiz performansına etkisi, giderek artan bir ilginin odağı olmuştur. Bazı araştırmacılar genetik değişkenliğin, bireyler arasındaki fizyolojik ve metabolik kapasite farklarından ne oranda sorumlu olduğu konusuna
eğilmişlerdir.
Sürat en fazla yeteneğe dayanan kondisyonel özellik olarak görülmektedir. Bunun en güzel örneğini olarak Batı Almanya Atletizm Federasyonunun atletlerinde görmekteyiz. Bu sprinterlerin çalışma düzeyleri yüksek derecede arttırıldığı halde verim düzeyleri kuvvet ve dayanıklılık sporcularının verim düzeylerine göre artış göstermemiştir. “Sprinter doğar, mukavemetçi yaratılır” özdeyişinde olduğu gibi yetenekle olan sınırlama süratle ilgili yarışma dallarında kuvvet ve dayanıklılık gerektiren branşlara göre kolayca giderilemez(2,3).
4single.php