Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Genetik çalışmaların amacı; organların, becerilerin ve yeteneklerin o andaki durumunun genetik etkisiyle, geçmişle veya o andaki çevresel etkilerle ilişkisini saptamaktır. Kalıtım analizleri özellikle ikiz çalışmaları ve stabilizasyon çalışmalarında oldukça geniş ve farklı performans gruplarıyla yürütülmüştür.
Şimdiye dek ne kalıtsal araştırmalar, ne de stabilite çalışmaları tam olarak kalıtsallığın derecesini veya uzun dönem performans öngörüsünün sayısal temeli olabilen kişisel direkt veya indirekt performans koşullarının stabilitesini
göstermemiştir.
Bununla birlikte her bir özellik için standart gelişimsel eğilimler saptanabilir. Bugün en azından kalıtsallığın derecesi veya sportif performans durumunun bireysel özelliklerinin stabilitesi hakkındaki niteliksel durumları formüle etmek mümkündür. Örneğin: Genç atletlerin tüm çalışma süreçlerinde vücut boyunun gelişin:ıi ve yapısal tip tahmin edilebilir( 1,4).
Vücut kısımları alan, hacim, çevre, uzunluk olarak tanımlanır. Vücut tipi 11-
.17 yaşları arasında değişiklik göstermekte ve ergenlik dönemi sonunda (genlerin
sakladığı kodlara göre) son şeklini almaktadır.
. Somatotipi oluşturan faktörlerden sadece boy üzerine ön tahmin yapılabilmekte ve spora yönlendirmede yol gösterici olmaktadır.
57. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı sabit sıcaklıklarda Culex quinquefasciatus (Diptera:Culicidae)'un reaksiyon normu ve kalıtsallığı - Sayfa 38
(Petavy et al., 2006). Bir karaktere ait fenotipik ifadenin organizmanın içinde bulunduğu çevresel koşullar değiştikçe farklı olmasına reaksiyon normu denir. Yabanıl soylarda fenotipik varyasyonu şekillendiren genetik ve çevresel temeller bulunmaktayken, laboratuvar koşullarında gözlenen reaksiyon normu çevresel etmenler optimize edilerek fenotipik varyasyonun genetik temellerle oluşması sağlanır....
Drosophila melanogaster izosoylarında besin kısıtlamasının gelişim süresi ve yumurta veriminin eklemeli genetik varyanslarına etkilerinin araştırılması - Sayfa 34
altında göstermezken stres koşulları altında ifade olurlar [92]. Bu şekilde farklı çevre koşulları altında ifade olan zararlı mutasyonlar dolaylı yoldan kalıtsallık farkına neden olmaktadırlar. Üçüncü ve son hipotez ise seçilimin normal koşullar altında ilgili özelliği tek bir yere kanalize ettiği temeline dayanmaktadır. Waddington [93] ve son dönemde Pal [94] tarafından önerilen modele göre seçi...
Drosophila melanogaster izosoylarında besin kısıtlamasının gelişim süresi ve yumurta veriminin eklemeli genetik varyanslarına etkilerinin araştırılması - Sayfa 33
Larval dönemde karşılaşılan açlık ile ilgili çalışmalar, larvanın karşılaşılan açlığa karşı beyinden salgılanan insülin benzeri peptidler ile beslenme oranının düzenlendiğini göstermiştir [84]. 2.2 Dar Anlamlı Kalıtsallık ve Evrimleşebilirlik Evrimsel süreçte bir değişimin olabilmesi için, ilgili özelliğin doğal seçilime cevap oluşturabilmesi ve kalıtılabilir bir varyasyona sahip olması gerekmekt...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genetik
özellik
çevre
kalıtsal
arasında
farklı


7. SAYFA ICERIGI

Genetik çalışmaların amacı; organların, becerilerin ve yeteneklerin o andaki durumunun genetik etkisiyle, geçmişle veya o andaki çevresel etkilerle ilişkisini saptamaktır. Kalıtım analizleri özellikle ikiz çalışmaları ve stabilizasyon çalışmalarında oldukça geniş ve farklı performans gruplarıyla yürütülmüştür.
Şimdiye dek ne kalıtsal araştırmalar, ne de stabilite çalışmaları tam olarak kalıtsallığın derecesini veya uzun dönem performans öngörüsünün sayısal temeli olabilen kişisel direkt veya indirekt performans koşullarının stabilitesini
göstermemiştir.
Bununla birlikte her bir özellik için standart gelişimsel eğilimler saptanabilir. Bugün en azından kalıtsallığın derecesi veya sportif performans durumunun bireysel özelliklerinin stabilitesi hakkındaki niteliksel durumları formüle etmek mümkündür. Örneğin: Genç atletlerin tüm çalışma süreçlerinde vücut boyunun gelişin:ıi ve yapısal tip tahmin edilebilir( 1,4).
Vücut kısımları alan, hacim, çevre, uzunluk olarak tanımlanır. Vücut tipi 11-
.17 yaşları arasında değişiklik göstermekte ve ergenlik dönemi sonunda (genlerin
sakladığı kodlara göre) son şeklini almaktadır.
. Somatotipi oluşturan faktörlerden sadece boy üzerine ön tahmin yapılabilmekte ve spora yönlendirmede yol gösterici olmaktadır.
5single.php