Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması


Olimpik atletler üzerinde sürdürülen araştırmalarla, aynı daldaki atletlerin birbirlerine çok yakın somatotipe sahip oldukları saptanmıştır. Bu anlatımdan kişilerin aynı boy, kilo ve görünüme sahip oldukları düşüncesi çıkarılmamalıdır. Farklı kilo, boy ve görünümde de olabilirler. Ancak yağ oranı ve kas kütlesi özellikleri benzerdir. Somatotipin ve fiziksnl yeteneklerin antrenmanla değiştirilebilmesi, doğal fiziksel yeteneklerle somatotip arasındaki ilişkiyi kanıtlamayı önlemiştir(4).
Fiziksel uygunluğun en önemli göstergelerinden biri ” i;;aksimum aerobik güç” dür. Aerobik güç bu özelliğin birim zamanda ortaya konabilen miktarıdır. Maximal oksijen tüketimi ise birim zamanda, 1 kilogram vücut ağırlığı başına tüketilen oksijen miktarıyla ifade edilir(5).
V02max deniz seviyesinde, normal koşullarda, büyük kas gruplarını kullanarak yaptığı bir dinamik egzersiz sırasında kişinin elde edebildiği en yüksek oksijen kullanımı şeklinde de tanımlanabilir.
Aerobik gücü ölçen oldukça güvenilir direkt ve indirekt metodlar vardır. En iyi yol direkt V02max’ı ölçmektir. 1O yaş ve altındaki’ çocuklarda aerobik egzersiz performansı ile ilgili kesin ölçümler elde etmek oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni gelişimin bu dön~mde hızlı olmasıdır (6).
79. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kritik güç ile maksimal oksijen tüketimi ve anaerobik eşik arasındaki ilişkiler - Sayfa 9
2. LİTERATÜR BİLGİ 2.1. Maksimal Aerobik Güç Maksimal aerobik güç veya maksimal oksijen kullanımı (V02max) kişinin deniz düzeyinde normal koşullarda büyük kas gruplarını kullanarak yaptığı bir dinamik egzersiz sırasında ulaşabildiği en yüksek 02 tüketimidir (Ekblom 1986). V02max'ı belirleyen en önemli faktör dolaşım sisteminin kapasitesidir, iskelet kasına ait bazı faktörlerin de V02max'ın belir...
Bayan futbolcuların oyun pozisyonlarına göre aerobik güç performanslarının ve toparlanma sürelerinin karşılaştırılması - Sayfa 36
bölümünü oluşturmaktadır (Gündüz, 1995: 171). Ayrıca dayanıklılık, hem sportif oyunlarda hem de normal hayatta kişilerin yaşantılarını daha aktif hale getirmek ve toplum dinamizmini sağlamak için gereksinim duydukları temel bir özelliktir (Kale, 1993: 11). Aerobik dayanıklılık; kardio-respiratuar sistemle ilişkili olarak dokuların dakikadaki oksijen tüketiminin ifadesidir. Kadınlarda bu sisteme b...
Astımlı çocukalarda fiziksel egzersizin yaşam kalitesi, aerobik kapasite ve solunum fonksiyonları üzerine etkisi - Sayfa 28
personel maliyeti nedeniyle V02max'ın direkt ölçümü araştırmalarla sınırlıdır. Direkt ölçüm yapılamayan durumlarda bir grup submaksimal veya maksimal egzersiz testleri V02max'ı tahmin etmede kullanılabilir. Direkt olarak ölçülen V02max ile submaksimal egzersize fizyolojik yanıttan tahmin edilen V02max ve test performansı arasındaki korelasyon çalışmalarıyla bu testlerin geçerliliği gösterilmiştir....

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
aerobik
oksijen
egzersiz
aynı
biri


9. SAYFA ICERIGI

Olimpik atletler üzerinde sürdürülen araştırmalarla, aynı daldaki atletlerin birbirlerine çok yakın somatotipe sahip oldukları saptanmıştır. Bu anlatımdan kişilerin aynı boy, kilo ve görünüme sahip oldukları düşüncesi çıkarılmamalıdır. Farklı kilo, boy ve görünümde de olabilirler. Ancak yağ oranı ve kas kütlesi özellikleri benzerdir. Somatotipin ve fiziksnl yeteneklerin antrenmanla değiştirilebilmesi, doğal fiziksel yeteneklerle somatotip arasındaki ilişkiyi kanıtlamayı önlemiştir(4).
Fiziksel uygunluğun en önemli göstergelerinden biri ” i;;aksimum aerobik güç” dür. Aerobik güç bu özelliğin birim zamanda ortaya konabilen miktarıdır. Maximal oksijen tüketimi ise birim zamanda, 1 kilogram vücut ağırlığı başına tüketilen oksijen miktarıyla ifade edilir(5).
V02max deniz seviyesinde, normal koşullarda, büyük kas gruplarını kullanarak yaptığı bir dinamik egzersiz sırasında kişinin elde edebildiği en yüksek oksijen kullanımı şeklinde de tanımlanabilir.
Aerobik gücü ölçen oldukça güvenilir direkt ve indirekt metodlar vardır. En iyi yol direkt V02max’ı ölçmektir. 1O yaş ve altındaki’ çocuklarda aerobik egzersiz performansı ile ilgili kesin ölçümler elde etmek oldukça zordur. Bunun en önemli nedeni gelişimin bu dön~mde hızlı olmasıdır (6).
7single.php