T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ:
KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SELMA AKGÜN
TEZ YÖNETİCİSİ YRD. DOÇ. DR. ÖZDEN DEMİR
KARS-20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Halk eğitimi merkezlerinde el nakış kurs programına ilişkin hazırlanan antep işi öğretim programının etkililiğinin saptanması - Sayfa 280
KAYNAKÇA AKBAŞ, Oktay. (2000). İstihdama yönelik yetişkin mesleki eğitim programlarından daktilografi kurs programlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı. AKIN, Filiz. (2005). Halk Eğitim Merkezlerinde verilen el sanatları kurslarının öğretmen ve kursiyer görüşlerine göre değerlendirilme...
Kosova'daki Türk sınıf öğretmenlerinin mesleki sorunları - Sayfa 86
71 KAYNAKÇA Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul 2001. Alkan, Cevat, "Meslek ve Öğretmenlik Mesleği", Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ed. Veysel Sönmez, Anı Yayıncılık, Ankara 2000. Altay, Sinem, "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleklerinde Karşılaştıkları Sorunlar" , ( Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim...
Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği - Sayfa 1
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ İŞBİRLİĞİNE DAYALI VE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMIYLA UYGULANMASININ ETKİLİLİĞİ Kenan DEMİR Doktora Tezi Ankara, 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
bilimler
enstitüsü
eğitim
bilimleri
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ:
KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SELMA AKGÜN
TEZ YÖNETİCİSİ YRD. DOÇ. DR. ÖZDEN DEMİR
KARS-2012

İlgili Kaynaklarsingle.php