Teknolojinin eğitim öğretim faaliyetlerindeki rolü: Öğretmen adaylarının görüşleri


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
TEKNOLOJİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ: ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Hacer Çil
Zonguldak 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu liselerinde kullanılan yeni İngilizce öğretim programı ve ders kitapları hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Zonguldak ili örneği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ANADOLU LİSELERİNDE KULLANILAN YENİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Sevda Aslantürk Zonguldak 2011 ...
Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE, ALMANYA, KANADA ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ İsmail Güzel Zonguldak 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
bilimler
enstitüsü
eğitim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
TEKNOLOJİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ: ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Hacer Çil
Zonguldak 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php