Tekstil atıksularından boyar maddelerin elektrokimyasal yükseltgeme ile giderimi
TEKSTİL ATIKSULARINDAN BOYAR MADDELERİN ELEKTROKİMYASAL YÜKSELTGEME İLE GİDERİMİ Canan GÜREL Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Şubat-2006
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.
Proje No: 030234
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 7
Yüksekögretim Kurulu Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin / Projenin Türü: Yüksek Lisans : □ Dili: ...
Modern sanatta figüratif seramik heykeller - Sayfa 4
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ/PROJE VERİ FORMU Tez/Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu:  Not: Bu bölüm merkezimiz tarafından doldurulacaktır. Tez/Proje Yazarının Soyadı: Adı: Tezin/Projenin Türkçe Adı: Tezin/Projenin Yabancı Dildeki Adı: Tezin/Projenin Yapıldığı Üniversitesi: D.E.Ü. Enstitü: G.S.E. Yıl: Diğer Kuruluşlar : Tezin/Projenin Türü:...
- Sayfa 4
Y.Ö.K. Dokümantasyon Merkezi Tez Veri Formu YÜKSEKÖGRETIM KURULU Dokümantasyon MERKEZI TEZ / PROJE VERI FORMU Tez / Proje No: Konu Kodu: Üniv. Kodu • Degil: Bu bölüm merkezimiz Tarafindan doldurulacaktir. Tez / Proje Yazarinin Soyadi: Adi: Tezin / Projenin Türkçe Adi: Tezin / Projenin Yabanci Dildeki Adi: Tezin / Projenin Yapildigi Üniversitesi: Enstitü: Yil: Diger Kuruluslar: Tezin ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

proje
tezi
lisans
yüksek
üniversitesi
tarafından


1. SAYFA ICERIGI

TEKSTİL ATIKSULARINDAN BOYAR MADDELERİN ELEKTROKİMYASAL YÜKSELTGEME İLE GİDERİMİ Canan GÜREL Yüksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Şubat-2006
Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.
Proje No: 030234
1

İlgili Kaynaklarsingle.php