Tekstil endüstrisi atıksularından ozonlama ile KOİ ve renk giderimiİÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ.iv

KISALTMA LİSTESİ .v

ŞEKİL LİSTESİ.vi

ÇİZELGE LİSTESİ .vii

ÖNSÖZ . viii

ÖZET .ix

ABSTRACT.x

1.
1.1 1.2
2.
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
3.
3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.3.1 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.2 3.6.3

GİRİŞ .11
Çalışmanın Anlam ve Önemi.11 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı.12
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ .14
Tekstil Endüstrisinin Türkiyedeki Durumu .14 Üretim .14 Hammaddeler .14 Üretim Proses ve İşlemleri.15 İncelenen Tesis Hakkında Genel Bilgiler .18 Proses Profili .22 Kirlenme Profili .22 Tesisin Atıksu Kaynak ve Özellikleri .24 Tesisin Atıksu Karakterizasyonu .25 Atıksu Arıtma Tesisi .25
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI VE ARITIM YÖNTEMLERİ .27
Tekstilde Su Kullanımı .27 Su Kaynakları ve Maliyetleri .28 Atıksu Kaynakları .29 Tekstilde Kullanılan Kimyasallar .31 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddeler .33 Tekstil Atıksularının Karakterizasyonu .34 Atıksuları Arıtma Teknolojisi .36 Konvansiyonel Arıtma Yöntemleri.36 Biyolojik Arıtma Yöntemleri .37 Aktif Çamur Sistemi .37 Ardışık Anaerobik Aktif Çamur Sistemi .37 Kimyasal Arıtma Yöntemleri.37 İleri Arıtma Yöntemleri .38
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baskı boyama atıksularının inert KOI bileşenlerine fenton prosesinin etkisi - Sayfa 13
1.GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Anlam ve Önemi Sanayi devriminden günümüze kadar gelişen endüstri, kaynakların bilinçsizce kullanımı ve sürdürülebilirlik ilkesinin göz ardı edilmesinden dolayı bu gün başta su kaynakları olmak üzere birçok çevresel öğenin kirlenmesine sebep olmaktadır. Endüstriyel kirlenmenin boyutlarının ortaya konulması açısından tekstil endüstrisi önemli bir paya sahiptir. Tekstil end...
Bir pamuklu son işlemleri endüstrisinde ozonlamanın KOİ bileşenleri üzerine etkisi - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ ÖZET SUMMARY ı GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Anlam ve Önemi 1.2 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı 2 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ 2.1 Tekstil Endüstrisinin Türkiye'deki Durumu 2.2 Tekstil Endüstrisinde Üretim 2.2.1 Hammaddeler 2.2.2 Üretim Proses ve İşlemleri 2.3 Altkategorilerin Belirlenmesi 2. 3. 1 Altkategorizasyon Yaklaşımı 2.3.2 Altkategoriler 2.4 Su Kullanımı, ...
Deri endüstrisi atık sularında magnezyum amonyum fosfat çöktürmesinin biyolojik arıtılabilirliğe etkisi - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ ÖZET SUMMARY 1. GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Anlam ve Önemi SavfaNo iv v vi vii viii 1 1 1.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 2 2.1. Deri Endüstrisi 3 2.1.1. Endüstrinin Genel Tanımı 2.1.2. Hammaddeler 2.1.3. Üretim Prosesleri ve İşlemleri 2.1.3.1. Büyükbaş derilerin işlenmesi 2.1.4. Altkategorizasyon 2.1...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ileri
atıksu
arıtma
endüstrisi
atıksuları
proses


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ.iv

KISALTMA LİSTESİ .v

ŞEKİL LİSTESİ.vi

ÇİZELGE LİSTESİ .vii

ÖNSÖZ . viii

ÖZET .ix

ABSTRACT.x

1.
1.1 1.2
2.
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
3.
3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.3.1 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.2 3.6.3

GİRİŞ .11
Çalışmanın Anlam ve Önemi.11 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı.12
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ .14
Tekstil Endüstrisinin Türkiyedeki Durumu .14 Üretim .14 Hammaddeler .14 Üretim Proses ve İşlemleri.15 İncelenen Tesis Hakkında Genel Bilgiler .18 Proses Profili .22 Kirlenme Profili .22 Tesisin Atıksu Kaynak ve Özellikleri .24 Tesisin Atıksu Karakterizasyonu .25 Atıksu Arıtma Tesisi .25
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI VE ARITIM YÖNTEMLERİ .27
Tekstilde Su Kullanımı .27 Su Kaynakları ve Maliyetleri .28 Atıksu Kaynakları .29 Tekstilde Kullanılan Kimyasallar .31 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddeler .33 Tekstil Atıksularının Karakterizasyonu .34 Atıksuları Arıtma Teknolojisi .36 Konvansiyonel Arıtma Yöntemleri.36 Biyolojik Arıtma Yöntemleri .37 Aktif Çamur Sistemi .37 Ardışık Anaerobik Aktif Çamur Sistemi .37 Kimyasal Arıtma Yöntemleri.37 İleri Arıtma Yöntemleri .38
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php