Temel mekanik soğutma arızalarının basınç-entalpi diyagramı yardımıyla teşhisi


T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL MEKANİK SOĞUTMA ARIZALARININ BASINÇ ENTALPİ DİYAGRAMI YARDIMIYLA TEŞHİSİ
Serkan YAŞAR
Danışman: Doç. Dr. Arif Emre ÖZGÜR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ISPARTA-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL MEKANİK SOĞUTMA ARIZALARININ BASINÇ ENTALPİ DİYAGRAMI YARDIMIYLA TEŞHİSİ
Serkan YAŞAR
Danışman: Doç. Dr. Arif Emre ÖZGÜR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ISPARTA-2011

İlgili Kaynaklar
single.php